Meer aandacht voor ondervertegenwoordigde belangengroepen in nieuwe participatieverordening

Na lang aandringen van D66Velsen is in de Verordening participatie en uitdaagrecht expliciet opgenomen dat er in het participatieverslag stilgestaan moet worden bij de kwaliteitscriteria. Hierdoor kunnen we sneller leren dit soort trajecten te verbeteren en krijgt de betrokkenheid van inwoners meer betekenis.

Belang van betrokkenheid van inwoners in publieke besluitvorming

In een tijd van ongekende polarisatie in de Haagse politiek en lage verkiezingenopkomsten vindt D66Velsen het cruciaal dat we het vertrouwen van inwoners in de overheid terugwinnen. Dat doen we door beter samen te werken met inwoners bij publieke besluitvorming. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een duidelijk beleidskader en de toepassing daarvan in wetgeving (verordening). Daardoor is er de afgelopen jaren wat D66Velsen betreft te weinig vernieuwd, maar het kader is nu wel zorgvuldig.

Kwaliteitscriteria

Voor D66Velsen zijn de kwaliteitscriteria erg belangrijk:

  • meer aandacht voor verschillende belangengroepen die vaak ondervertegenwoordigd zijn in participatieprocessen zoals jongeren 
  • Goed communiceren met deelnemers en de rest van de samenwerking incl verwachtingen management
  • Verlagen van drempels om deel te nemen, goede informatievoorziening en consequent evalueren.

Het is niet eenvoudig om bij elk traject te voldoen aan deze criteria. Het gaat immers nog vaak fout waardoor inwoners met een onvoldaan gevoel achterblijven of niet begrijpen wat er met hun inbreng is gedaan. D66Velsen heeft er steeds op aangedrongen om dit expliciet op te nemen, zodat er bij elk traject even stilgestaan wordt bij hoe voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria. Hierdoor krijgen ze meer waarde en gaat het lerend vermogen van de hele gemeentelijke organisatie sneller.

Lees hier de participatieverordening met gemarkeerd de aanpassingen bij artikel 4.