Raadsvoorstel: Inwoners kunnen de gemeente uitdagen

Tijdens de raadsvergadering van 20 januari 2022 heeft de gemeenteraad het raadsinitiatief aangenomen om aan de slag te gaan met het Uitdaagrecht. Het Uitdaagrecht geeft inwoners het recht om een bestaande taak van de gemeente over te nemen als ze die voor minder geld en/of met meer maatschappelijke impact kunnen uitvoeren.

Raadsvoorstel

Steunfractielid Frank Cornet (CU), raadslid Ilse Turnhout (GL), raadslid Marianne Vos (VL) en steunfractielid Mike Rijkers (D66Velsen) hebben het initiatief genomen om een raadsvoorstel te schrijven die het Uitdaagrecht in Velsen mogelijk maakt. Dit voorstel is in de vergadering unaniem aangenomen. Het is een belangrijk stap van de gemeenteraad om ruimte te geven aan initiatieven van inwoners en dit ook te verankeren in beleid.

Right To Challenge

Het Uitdaagrecht (ook bekend als het Right to Challenge) is het recht van bewoners en maatschappelijke partijen om een verzoek bij het Velsense gemeentebestuur in te dienen om de feitelijke uitvoering van een gemeentelijke taak over te nemen. Dit als zij denken deze taak beter, met meer maatschappelijke meerwaarde en/ of goedkoper uit te kunnen voeren dan de gemeente. Het gaat om taken die in de gemeentebegroting staan en dus gekoppeld zijn aan een beschikbaar budget.

Voorbeelden uit Nederland van succesvolle uitdagingen zijn het beheer van openbaar groen, het maken van een herinrichtingsplan voor een straat, het overnemen van het beheer van een buurthuis en het uitwerken en uitvoeren van plannen voor de energietransitie in een wijk. Ook zijn het regelmatig combinaties van beleidsterreinen waarop uitgedaagd wordt, zoals een initiatief voor beheer van de openbare ruimte door bewoners, waarbij tegelijkertijd personen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden (voor meer informatie: www.righttochallenge.nl).

In Nederland is ongeveer 50 procent van de gemeenten al bezig met de invoering van het uitdaagrecht of hebben uitdaagrecht-initiatieven omarmd.

Het kabinet heeft het voornemen om het uitdaagrecht op te nemen in de Gemeentewet. Gemeenten kunnen dan zelf bepalen of en op welke wijze zij het uitdaagrecht gaan toepassen.1 Het moment van besluitvorming over dit wetsvoorstel is medio oktober 2021 nog onbekend.

Lees hier het raadsvoorstel.

KHC Strawberries gebruikt Uitdaagrecht

UPDATE: tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel waren sommige raadsleden sceptisch over of inwoners dit middel wel zouden weten te vinden. Binnen no time heeft KHC Strawberries uit Driehuis de gemeente uitgedaagd om zelf een aantal nieuwe velden aan te leggen en het onderhoud te doen. Dit kost de gemeente geen extra geld en de hockeyclub kan het onderhoud met vrijwilligers doen dat zorgt voor meer samenhang in de club en meer geld om aan andere faciliteiten te besteden. Lees meer.