Wonen

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota spreken partijen traditiegetrouw hun algemene beschouwingen uit. In de laatste raadsvergadering voor de zomer op 30 juni deed fractievoorzitter Bas de Ruig dat namens de fractie van D66Velsen. In de algemene beschouwingen heeft D66Velsen aandacht gevraagd voor een gezonde leefomgeving, een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn en de noodzaak voor het versnellen van de woningbouw. Onderstaand kunt u de volledige bijdrage teruglezen en terugkijken

Veel mensen kunnen in Velsen geen passende en betaalbare woning vinden. D66Velsen wil daarom bouwen voor starters, ouderen en middeninkomens. Wij hebben ons de afgelopen periode actief ingezet voor betaalbare woningen. Zo is de opkoopbescherming tegen beleggers door ons op de agenda gezet, gaat de gemeente door D66Velsen sociale koopwoningen onderzoeken en hebben wij een motie ingediend voor starterswoningen bij de Hofgeest in Velserbroek. Deze motie kreeg helaas niet de steun van de coalitie, w

Klimaatverandering zorgt voor meer hittestress, wateroverlast en verdere afname van biodiversiteit. D66Velsen zet in op meer groen in de wijk, omdat dit de meest effectieve manier is om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het helpt water afvoeren na een extreme bui en verkoelt bij hitte. Het realiseren en onderhouden van groen is geen kostenpost, maar juist een investering in de leefomgeving. Goed wonen, is groen wonen!

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota spreken partijen traditiegetrouw hun algemene beschouwingen uit. In de laatste raadsvergadering voor de zomer op 30 juni deed fractievoorzitter Bas de Ruig dat namens de fractie van D66Velsen. In de algemene beschouwingen heeft D66Velsen aandacht gevraagd voor een gezonde leefomgeving, een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn en de noodzaak voor het versnellen van de woningbouw. Onderstaand kunt u de volledige bijdrage teruglezen en terugkijken

Veel mensen kunnen in Velsen geen passende en betaalbare woning vinden. D66Velsen wil daarom bouwen voor starters, ouderen en middeninkomens. Wij hebben ons de afgelopen periode actief ingezet voor betaalbare woningen. Zo is de opkoopbescherming tegen beleggers door ons op de agenda gezet, gaat de gemeente door D66Velsen sociale koopwoningen onderzoeken en hebben wij een motie ingediend voor starterswoningen bij de Hofgeest in Velserbroek. Deze motie kreeg helaas niet de steun van de coalitie, w

Klimaatverandering zorgt voor meer hittestress, wateroverlast en verdere afname van biodiversiteit. D66Velsen zet in op meer groen in de wijk, omdat dit de meest effectieve manier is om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het helpt water afvoeren na een extreme bui en verkoelt bij hitte. Het realiseren en onderhouden van groen is geen kostenpost, maar juist een investering in de leefomgeving. Goed wonen, is groen wonen!

Toont 4 van 4