Sander Smeets, onze lijsttrekker, over betaalbaar en groen wonen

Veel mensen kunnen in Velsen geen passende en betaalbare woning vinden. D66Velsen wil daarom bouwen voor starters, ouderen en middeninkomens. Wij hebben ons de afgelopen periode actief ingezet voor betaalbare woningen. Zo is de opkoopbescherming tegen beleggers door ons op de agenda gezet, gaat de gemeente door D66Velsen sociale koopwoningen onderzoeken en hebben wij een motie ingediend voor starterswoningen bij de Hofgeest in Velserbroek. Deze motie kreeg helaas niet de steun van de coalitie, waardoor hier alleen dure woningen vanaf €560.0000 worden gebouwd. D66Velsen vindt dit een gemiste kans!

Sander over betaalbaar en groen wonen

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Sander Smeets is lijsttrekker van D66Velsen en zet zich onder meer in voor betaalbare woningen. ,,Iedereen heeft het recht op een passende woning, maar dat is helaas niet vanzelfsprekend. Daarom zet D66Velsen in op bouwen voor starters, ouderen en middeninkomens. Onze afhankelijkheid van Russisch gas leert ons bovendien des te meer dat we deze woningen van het gas en energieneutraal moeten bouwen!”

D66Velsen wil woningen bouwen binnen de bestaande kernen, niet in het groen tussen de kernen. Wij willen minimumpercentage woningen voor starters bij grote bouwprojecten, met voorrang voorVelsenaren. Ook willen we inwoners helpen met verduurzamen en versneld van het gas af. Zo werktD66Velsen aan betaalbaar wonen voor iedereen!