Raadsvragen metaalafval met Chroom-6 van Rijkswaterstaat

Afgelopen vrijdag 1 april stond er in het Financieel Dagblad (FD) het artikel met de kop: ‘Giftig staal Rijkswaterstaat ging stiekem naar de ovens van Tata.’ In het artikel staat dat er metaalafval van de Lekbrug bij Vianen – dat het kankerverwekkende Chroom-6 bevat – is vermengd met schroot dat is omgesmolten bij Tata, iets wat consequenties kan hebben voor de luchtkwaliteit in Velsen.  D66Velsen heeft raadsvragen gesteld over de rol van Rijkswaterstaat.

FD artikel

Afgelopen vrijdag 1 april stond er in het Financieel Dagblad (FD) het artikel met de kop: ‘Giftig staal Rijkswaterstaat ging stiekem naar de ovens van Tata.’ In het artikel staat dat er metaalafval van de Lekbrug bij Vianen – dat het kankerverwekkende Chroom-6 bevat – is vermengd met schroot dat is omgesmolten bij Tata, iets wat consequenties kan hebben voor de luchtkwaliteit in Velsen: “Verontreinigd schroot in de staalproductie kan bij Tata leiden tot meer ‘ongewone dakemissies’, uitstoot waarin onder meer lood, kwik en chroom is gemeten.” Tata Steel heeft het beleid om geen materiaal met chroom-6 in te kopen en heeft bij steekproeven tweemaal resten van de Lekbrug gevonden. Volgens het artikel kan er echter niet uitgesloten worden dat er alsnog chroomschroot is meegesmolten. D66Velsen wil graag weten hoe het college kijkt naar deze gebeurtenis en de rol van Rijkswaterstaat.

Reactie College

Het college begint haar reactie dat Tata Steel een strikt beleid heeft over het verwerken van staal met chroom-6. Dat nemen ze namelijk niet aan. Verder verwijst het college naar een brief van het Ministerie van I&W, “Verwerking chroom-6 houdend schroot en werkwijze van Rijkswaterstaat”, van 12 april 2022 aan de Tweede Kamer. Hierin staat dat Rijkswaterstaat handelt volgens het Beheersregime chroom-6.

Verder gaat het bij het schroot van de Lekbrug juridisch gezien niet om gevaarlijk afval omdat het gehalte chroom-6 lager is dan Europese grenswaarde van 0,1% van de totale massa van het schroot. Daardoor heef