Samenwerken aan een duurzaam Velsen

‘How can I help?’, was de reactie van de burgemeester van Miami op een bericht op Twitter waarin iemand het idee opperde om van Miami de nieuwe techhub van de wereld te maken. Lang heb ik getwijfeld of de politiek wel iets voor mij is, maar dit specifieke voorbeeld inspireerde mij. Eindelijk een publieke bestuurder die dient, luistert en niet meteen begint uit te leggen waarom iets onhaalbaar is als mensen een idee delen. Inwoners en ondernemers voelden zich door hem gesteund in het nemen van initiatieven en het stadsbestuur zette een team op dat zorgde dat die de wind mee hadden met beleid, budget en praktische ondersteuning. Hoe krijgen we iets van deze Ocean Drive vibes naar de Kennemerboulevard?

Techport: eerste groene industriezone ter wereld

Techport sprak laatst wel een krachtige ambitie voor de regio uit: de eerste groene industriezone ter wereld. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de lokale economie en de toekomstige werkgelegenheid. Deze ambitie is ook geloofwaardig voor onze regio met veel technisch geschoold personeel, de innovatieve maak- en onderhoudsbedrijven en de haven van waaruit bedrijven een grote rol kunnen spelen bij het onderhoud van de (nieuwe) windparken op de Noordzee.

Lokale klimaatdoelen

Tegelijkertijd zijn er in Velsen allerlei initiatieven om de lokale leefomgeving te verduurzamen. De luchtkwaliteit en duurzaamheid van schoolgebouwen en andere publieke gebouwen moeten verbeteren, straatverlichting kan zuiniger en slimmer met ledlampen.    De gemeente helpt inwoners via Energiek Velsen en bedrijven via Greenbiz IJmond met warmtescans, collectieve inkoopacties en groene daken acties. Er gebeurt al veel, maar we kijken naar een veelomvattende duurzaamheidsopgave.

Samenwerken

In tijden van ongekende polarisatie in de politiek en samenleving in de VS, gaf de simpele ‘How can I help’ van een gekozen burgemeester van Miami de aanzet voor een samenwerkende sfeer tussen inwoners, ondernemers en de overheid. In Velsen maken we nog te veel onderscheid tussen burgerinitiatieven en overheidsprojecten, terwijl juist de gezamenlijke aanpak de voortstuwende kracht geeft die we nodig hebben. Kunnen we de twee duurzaamheidsopgaves samenbrengen? Techport die zorgt dat het verdienvermogen van bedrijven op peil blijft door te stimuleren dat bedrijven innovatieve oplossingen ontwikkelen voor een duurzame wereld. De leefomgeving in Velsen als etalage waar deze bedrijven hun intelligentie en daadkracht kunnen demonstreren en tegelijkertijd helpen de lokale klimaatdoelen sneller en eerlijker te bereiken. How can I help?