Sport voor iedereen en overal

Sport speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Niet alleen omdat bewegen erg gezond is en goed voor het welzijn van mensen, maar ook omdat sport verbroedert. D66Velsen vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten en de gemeente de lokale sportverenigingen ondersteunt. Verenigingen brengen mensen samen van allerlei leeftijden en achtergronden, die elkaar anders misschien wel nooit waren tegengekomen. Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. Allen zo zorgen we voor gelijke (ontwikkellings)kansen. Daarom vindt D66Velsen het belangrijk dat de gemeente de drempels om deel te nemen aan sportactiviteiten zo laag mogelijk zijn, dus ongeacht financiële draagkracht of lichamelijke conditie. 

Sportverenigingen

Velsen kent een breed en divers aanbod aan verschillende sportverenigingen. Zij bestaan vaak door de inzet van een groep zeer gedreven vrijwilligers en doen dit met beperkte middelen. D66Velsen erkent het grote belang van verenigingen voor de samenleving. Niet alleen voor de sport zijn verenigingen onmisbaar, maar ook sociaal maatschappelijk voegen ze waarde toe. Zo is bijvoorbeeld voetbalclub Telstar maatschappelijk actief met de stichting ‘Telstar thuis in de wijk’. Deze geeft jongeren met een leerachterstand een steuntje in de rug en onderneemt initiatieven om hen aan een stage of werk te helpen. Voor alle verenigingen hebben de beperkende maatregelen door Corona het er niet beter op gemaakt. 

D66Velsen wil sportverenigingen zoveel mogelijk behouden en ondersteunen. Zo willen wij inzetten op gemeentelijke ondersteuning voor verenigingsbesturen. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Juist bij de gemeente is de kennis en expertise aanwezig om daar ondersteuning bij te bieden. Te denken valt aan het aanbieden van extra informatie en cursussen voor bestuursleden. Hiermee worden besturen ondersteund, kunnen zij professioneler optreden en dat kan leiden tot financieel gezondere, robuustere sportverenigingen in Velsen.

Sporten voor iedereen toegankelijk

D66Velsen vindt het belangrijk dat sport- en bewegingsactiviteiten toegankelijk zijn voor iedereen. Financiële middelen of lichamelijke beperkingen mogen daar geen barrière voor zijn. Voor kinderen bestaat er al de sportpas. Daarmee kunnen zij kennismaken met verschillende sporten bij verschillende verenigingen en sportfaciliteiten in de gemeente. D66Velsen vindt dat ouders die niet over voldoende financiële middelen beschikken om hun kind mee te laten doen aan sport, blijvend ondersteund worden in de kosten voor sport voor hun kinderen. 

Daarnaast wil D66Velsen dat er zo min mogelijk fysieke barrières zijn om in beweging te komen. Dat begint met openbare sport- en speelvoorzieningen die toegankelijk en inclusief zijn, bijvoorbeeld door drempels letterlijk weg te nemen en bij de toestellen te kiezen voor exemplaren die ook door mensen met een beperking gebruikt kunnen worden. 

Sport en beweging voor iedereen begint al op jonge leeftijd. Zeker in Nederland ‘waterland’, en Velsen als kustgemeente, is het belangrijk dat ieder kind al op jonge leeftijd zwemvaardigheid en ervaring opdoet. Helaas neemt de afgelopen jaren het aantal kinderen dat verdrinkt toe. Daarom wil D66Velsen dat ieder kind van de basisschool afgaat met een zwemdiploma. Terugkeren van het ‘ouderwetse’ schoolzwemmen is daarvoor een optie.

Zelfstandig sporten in de wijk

Niet iedereen heeft de behoefte om bij een vereniging te gaan sporten. Zelfstandig of samen buiten bewegen en sporten is net zo belangrijk en gezond. Een uitdagende openbare ruimte kan hierbij helpen. D66Velsen wil zelfstandig sporten in de wijk stimuleren door locaties aan te wijzen die uitnodigen tot bewegen. Dit kan door de aanleg van openbare sport- en beweegplekken met laagdrempelige fitnesstoestellen.  Plekken die door jong en oud gebruikt kunnen worden, als dagelijkse workout of wekelijkse start of einde van een wandeltocht. De inrichting van deze plekken wil D66Velsen samen met buurtbewoners ontwerpen. Zij zijn straks de gebruikers en als ze zelf mede initiatiefnemer kunnen zijn is de kans groter dat de plekken ook werkelijk door verschillende groepen bewoners gebruikt gaan worden. En met de inzet van buurtsportcoaches kunnen bewoners kennis maken met verschillende manieren van bewegen. 

Ook ziet D66Velsen een grotere rol voor de zogenoemde ‘sportcontainer’, een container met allemaal beweeg- en fitnessmogelijkheden die steeds op een andere plek in de gemeente wordt geplaatst. Wij zijn voor voldoende speelgelegenheden voor kinderen die uitnodigen tot bewegen. Het GIDS (gezond in de stad) project wat nu in Zee en Duinwijk wordt uitgevoerd kan goede voorbeelden opleveren voor de andere wijken in Velsen. Daarbij gaat het niet alleen om bewegen, maar ook om gezonde voeding.

De kansen voor Velsen:

  • Gelijke kansen voor elk kind aan sportdeelname met extra financiële middelen
  • Verbetering toegankelijkheid sport en sportvoorzieningen met een inclusief sportbeleid
  • Ieder kind leert zwemmen door bijvoorbeeld herintroductie van het schoolzwemmen
  • Sportverenigingen ondersteunen door geen lastenverhoging in te voeren
  • Versterken van verenigingsbesturen met informatie en cursussen
  • Zelfstandig sporten in de wijk voor iedereen mogelijk maken met kleinschalige projecten