Sneller Utrechts erfgoed verduurzamen

Dinsdag 21 maart publiceerde het IPCC weer een rapport waarin duidelijk werd dat het voorkomen van 1,5 temperatuurstijging steeds sneller uit het zicht raakt. We moeten sneller verduurzamen om CO2 uitstoot terug te dringen. Utrecht kan daar niet in achterblijven. Veel bewoners willen graag verduurzamen, maar lopen tegen obstakels aan. Dat kan niet de bedoeling zijn, daarom stellen D66 raadsleden Ralph Peters en Dirk-Jan van Vliet vragen. Dit onderwerp wordt 6 april ook in de raad behandelt, dan gaat D66 meerdere voorstellen doen.

Utrechters willen verduurzamen

Veel Utrechters willen hun woning omtoveren tot een duurzaam en klimaat bestendig huis. Verduurzamen bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of het installeren van een warmtepomp. Dat moeten we niet in de weg zitten als gemeente, sterker nog je moet dit juist zoveel mogelijk faciliteren. Nu ervaren woningeigenaren echter nog allerlei onnodige obstakels. Voor het plaatsen van een warmtepomp is een vergunning vereist en moeten ze geveltekeningen aanleveren. Voor velen is het echter niet duidelijk dat die regels er zijn en waarom deze er zijn. 

Extra lastig voor monumenteigenaren

Voor monumenteigenaren of bewoners die wonen in een beschermd stadsgezicht is het extra lastig om te verduurzamen. Ze moeten veel informatie aanleveren zoals een situatie- en/ of plattegrondtekening die snel een paar honderd euro kunnen bedragen, een aanzienlijk percentage op de totale investering. Ook worden er hoge eisen gesteld. Zo moeten zonnepanelen bijvoorbeeld dezelfde kleur als het dak hebben zodat ze niet storend zijn voor het beeld. Het probleem is dat veel daken rode dakpannen hebben en dat er geen zonnepanelen bestaan die dezelfde kleur hebben. Bovendien ligt het lot, of ze mogen verduurzamen, niet bij henzelf maar bij het oordeel van de welstandscommissie.

De verduurzaming van het erfgoed in Utrecht gaat daardoor ontzettend traag en dat kost veel kostbare tijd. Tijd die de wereld simpelweg niet meer heeft, zoals het meest recente IPCC-rapport voor de zoveelste keer aantoont. Alle regels en restricties zijn bedacht om de prachtige monumenten in onze stad te beschermen. Deze regels beschermen het erfgoed alleen niet tegen klimaatverandering. In dit tempo kan de volgende generatie er niet meer van genieten. We moeten vaart maken en wat D66 betreft zijn er geen taboes.  

Geen taboes voor verduurzaming

In het coalitieakkoord staat dat “Terug te draaien energiemaatregelen ruimhartig mogelijk worden gemaakt.” Daarom moet het mogelijk worden om zonder vergunning zonnepanelen te plaatsen.  
Er zijn panden waarbij het glas van belang zijn voor de historische waarde, zoals het glas in lood in de domkerk. Dat blijft beschermd, maar het moet wel mogelijk zijn om daarachter dubbelglas te plaatsen. Voor veel monumenten zijn de ramen en kozijnen niet van belang. Voor deze laatste gevallen wil onze fractie dat het zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt om kozijnen en ramen te vervangen door duurzame varianten. Idealiter zelfs vergunningsvrij, of in ieder geval een zo simpel mogelijk aanvraagproces.

Dit is niet de eerste keer dat D66 aandacht vraagt hiervoor. Tijdens de vorige raadsperiode heeft voormalig raadslid Ellen Bijsterbosch ook al een dappere poging gedaan, maar de gemeente is helaas nog niet heel veel verder gekomen. Vorige week heeft Dirk-Jan deze punten ingebracht tijdens de behandeling van actieagenda erfgoed in de commissie en zal deze lijn voortzetten tijdens de behandeling in de raad. Ralph heeft aanvullend schriftelijke vragen ingediend. Zoals eerder gezegd, we hebben simpel weg de tijd niet meer. We moeten vaart maken.