Blog Ralph Peters – Duurzame Dinsdag

Vandaag, op Duurzame Dinsdag, is het in Utrecht 28°C en dat is niet de eerste keer dat het kwik bijna de 30 aantikt dit jaar. Temperaturen die uniek waren, en nu steeds normaler. Afgelopen zondag was het officieel de honderdste warme dag in 2022. We struikelen over de nieuwsberichten waarin klimaatverandering de dader is; bosbranden, warmterecords, droogte, en de effecten die het op de natuur heeft. We hebben te maken met een “vroege herfst”: de bomen begonnen dit jaar in juli al met bladeren verliezen, door aanhoudende droogte. Door stijgende temperaturen komen dieren in het nauw. De effecten van klimaatverandering, in combinatie met de hoge stikstofuitstoot, versterken elkaar alleen maar waardoor het proces alleen maar wordt versneld. Het wordt steeds lastiger om het tij te keren.

Duurzame Dinsdag

Mondjesmaat begint de daadwerkelijke actie opgang te komen. Zo zijn er veel initiatieven en issuedagen die de bestuurders van de wereld tot actie te dwingen. En vandaag is Duurzame Dinsdag. Een dag waarin bijzondere en duurzame ideeën extra onder de aandacht worden gebracht bij politici in Den Haag. Als het aan mij ligt, beperken we dat niet alleen tot slechts één dinsdag per jaar. Daar hebben we namelijk de tijd niet voor. De politiek, zowel (inter-)nationaal als lokaal, moet elke dag openstaan voor vernieuwende duurzame initiatieven. Of het nu grote of kleine plannen zijn. We moeten elke kans aangrijpen om ons land duurzamer te maken.

Meer actie

Nog te veel zijn wij bezig met voorbereidingen op papier terwijl we acties moeten nemen in de energietransitie. En natuurlijk nemen veel mensen al wel stappen, maar er gebeurt nog veel te weinig. De energiecrisis wordt op dit moment door iedereen gevoeld. Het is dus zaak dat we nu direct aan de slag gaan met het isoleren van woningen, beginnend bij de mensen die het het hardst nodig hebben. Een goed geïsoleerd huis betekent een lastenverlichting en het is ook beter voor het klimaat. Daarom moeten we zo veel mogelijk energie besparen, door deuren dicht te houden wanneer de airco of verwarming aanstaat, lichten te doven en de thermostaat uit te laten in ruimtes die niet gebruikt worden.

En er is meer wat we kunnen doen waar we nu al mee kunnen beginnen. Nog te veel daken in Utrecht blijven onbenut terwijl er genoeg kansen zijn voor het opwekken van zonne-energie. En dit zijn de uitgelezen projecten om samen met ondernemers en bewoners te doen. Zo zijn er steeds meer scholen in Utrecht die hun eigen duurzame energie opwekken en buurten die gezamenlijk zonnepanelen inkopen.

Beeld: D66 Utrecht

Klimaatberaad

Dit soort ideeën en samenwerkingsverbanden moeten meer ruimte krijgen. Door middel van het klimaatberaad krijgen inwoners meer zeggenschap over hoe er invulling wordt gegeven aan de warmte- en energietransitie. Over wat zij denken dat de beste aanpak is en wat het beste past bij hun buurt. Wekelijks krijg ik mailtjes van Utrechters die goede, vernieuwede ideeën hebben of een samenwerking met gemeente of buurt tot stand willen brengen. En als gemeente moeten we die bereidwilligheid en energie niet verloren laten gaan. Dat gaat namelijk ten koste van draagvlak in deze turbulente tijden.

Ik ben niet de politiek ingegaan om stil te zitten terwijl klimaatverandering steeds meer effect heeft op de wereld om ons heen. Ik ben de politiek ingegaan om elke dag te knokken voor een duurzaam Utrecht. Want laten we eerlijk zijn, elke dag hoort een ‘Duurzame Dag’ te zijn.

Heb je vragen, of een goed idee? Laat het me weten via [email protected]