D66 roept op tot snellere maatregelen energiebesparen

Vandaag was het eerste gemeenteraadsdebat over duurzaamheid en energie. “Utrecht heeft al goede stappen gezet, maar om echt succesvol te zijn in de aanpak van de klimaatcrisis moeten we echt alle zeilen bijzetten,” aldus Ralph Peters. Een belangrijk onderdeel van het Utrechtse klimaatbeleid is energiebesparing. Over dat onderwerp werd vandaag een raadsvoorstel behandeld.

Energiebesparingsplan

De gemeente wil namelijk voor alle gebouwen in Utrecht zoals huizen, kantoren en maatschappelijke locaties één strategie en visie vaststellen over hoe ze energie gaan besparen. Dit is een belangrijke stap omdat energiebesparing een essentieel onderdeel is in het oplossen van de klimaatopgave. Wanneer dit is geregeld gaat dat enerzijds heel erg helpen met het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar ook met het terugdringen van de oplopende energierekening van Utrechters.

Peters heeft namens D66 een voorstel ingediend om de doelstelling voor energiebesparing de verhogen. Peters: “Ik snap dat de doelstellingen haalbaar moeten zijn. Maar als je al op voorhand op de ondergrens van het potentieel gaat zitten, zul je nooit meer gaan verwezenlijken. Wat D66 betreft mogen we dus best wel wat meer ambitie tonen!”

Voorbereiden op een gascrisis

Daarnaast maakt D66 zich zorgen over de gevolgen van de gascrisis en een eventueel gastekort deze winter. Daarom roept Peters het college op om op zeer korte termijn een actieplan uit te werken waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt met besparingsmaatregelen die het college gaat nemen bij een eventueel tekort aan gas. Bovendien roept de motie ook op om nadrukkelijk aandacht te besteden aan het bijtijds informeren van bewoners en bedrijven.

Peters: “Poetin heeft al laten zien dat hij bereid is om de gaskraan richting Nederland volledig dicht te draaien. Als we onze gasvoorraden niet op tijd aan kunnen vullen bestaat er een risico dat we een gastekort hebben aanstaande winter. Ik vind dat wij Utrechters niet in de kou kunnen laten staan en roep het college daarom op de nodige voorbereidingen te treffen op wat ons eventueel staat te wachten.”