D66 Utrecht: “We moeten taboes doorbreken. Kijk naar de mogelijkheden voor windmolens in de Nieuw Hollandse Waterlinie.”

Uit onderzoek naar potentiële locaties voor het opwekken van windenergie is gebleken dat de meest geschikte locaties binnen de gemeentegrenzen op cultuurhistorisch erfgoed ligt. Zoals de Nieuw Hollandse Waterlinie die tot de UNESCO Werelderfgoedlijst behoort. D66 Utrecht vindt dat deze plekken serieus onderzocht moeten worden als mogelijke locaties voor windenergie.

De tijd dringt

Nederland heeft steeds meer last van de effecten van klimaatverandering. Droogte en overstromingen komen steeds vaker voor. Utrecht moet haar steentje bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering en daarom snel meer duurzame energie opwekken. We ontkomen er niet aan om zowel zonne- als windenergie op te wekken. We moeten alle zeilen bijzetten. Woordvoerder klimaat en energie van D66 Utrecht, Ralph Peters: “Als we niet alles op alles zetten en snel meer duurzame energie op te wekken, betekent dat de volgende generatie de Nieuwe Hollandsche Waterlinie misschien wel vanuit een bootje in plaats van de fiets moet bekijken. Ons erfgoed is een verzameling locaties waarvan we allemaal zeggen dat ze goed bewaard moeten blijven voor de volgende generaties. Juist daarom zijn er geen taboes.”

Weinig geschikte locaties

Er zijn binnen de gemeente Utrecht relatief weinig geschikte locaties voor het opwekken van windenergie. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat de meest geschikte gebieden langs de rand van de gemeente liggen. Het gaat om plekken bij het Utrecht Science Park, het Voordorpse Veld en het Noorderpark. In het noorden en het oosten vallen deze gebieden grotendeels onder cultureel historisch erfgoed. De provincie bepaalt of er op deze locaties windmolens geplaatst mogen worden. Peters: “Het is belangrijk dat ook andere partijen erkennen dat we in de strijd tegen klimaatverandering lastige keuzes moeten maken en taboes doorbreken. We kunnen niet langer ons kop in het zand steken en zullen ook deze gebieden de komende jaren moeten benutten. Juist zodat komende generaties er nog van erfgoed kunnen blijven genieten.”

Tijdelijk gebruik maken van ruimte

D66 wil dat de stad nauw samenwerkt met de provincie voor meer energieplannen, ook op locaties waar dat met de huidige regelgeving niet mogelijk lijkt. Peters: “Windmolens en zonnevelden hebben we nu nodig in de energietransitie en die staan er natuurlijk niet voor de eeuwigheid. De waarde van cultuurhistorisch erfgoed blijft groot, zolang we maar goed vastleggen dat deze groene energiebronnen op den duur weer verwijderd kunnen worden.”

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.