Burgerberaad: betrek nog meer bewoners, begin bij het klimaat! 

Utrecht staat de komende jaren voor grote veranderingen. De wooncrisis, klimaatverandering, groei van de stad, of veiligheid op straat. De oplossingen vind je niet aan de tekentafel. Iedere Utrechter gaat met deze onderwerpen te maken hebben. D66 wil de ervaring en creativiteit van bewoners inzetten om te komen tot de beste oplossingen. Daarom deden Jelmer Schreuder en Has Bakker vandaag twee voorstellen. 

Utrechts klimaatberaad 

De gemeente Utrecht is bezig om een plan uit te werken voor de overgang naar alleen duurzame energie. Schreuder: “Een van de voorbeelden die ik heb onthouden was toen woningen in Overvecht van het gas werden gehaald de bewoners niet met hun Tajine op inductie konden koken. De oplossing bleek een simpele stalen ring. Het zijn deze praktische oplossingen die je sneller kan vinden als je bewoners vanaf het begin betrekt bij de plannen.” Daarom heeft D66 in de raad een voorstel ingediend om een bewonerspanel op te zetten die een goede afspiegeling is van de stad.  

Levendige lokale democratie 

Dat deze aanpak werkt weten we vanuit binnen- en buitenland. En niet alleen voor het klimaat. Bakker: “Ik wil dat bewoners ook echt een stem krijgen in hoe we omgaan met de groei van de stad. En dat we vanuit heel Utrecht mensen betrekken om mee te beslissen over belangrijke onderwerpen die leven.” Het voorstel van D66 vraagt op basis van loting bewoners een Utrechts Burgerberaad in te stellen. Een burgerberaad krijgt een probleem voorgelegd waar zij vervolgens een voorstel doet aan de politiek. Het kan gaan om onderwerpen die spelen in de hele stad, maar D66 is ook voorstander dit in de wijk of de buurt te organiseren. Bakker: “Een levendige lokale democratie is meer dan eens in de vier jaar stemmen. Daar geven we met het Utrechts Burgerberaad concreet invulling aan.”