Moderne verlofregeling houdt raadslidmaatschap aantrekkelijk

Gemeenteraadsleden kunnen zich tijdelijk laten vervangen. De redenen voor vervanging zijn zwangerschap, bevalling of ziekte. Maar dit zijn de enige drie redenen en bovendien zijn er meer beperkingen die tijdelijke vervanging lastig of zelfs onmogelijk maken. D66-fractievoorzitter Jony Ferket vertrekt zelf tijdelijk vanwege haar zwangerschap. Dit moment heeft ze aangegrepen om de verlofregeling aan te pakken namens de hele gemeenteraad. Ferket: “Raadsleden moeten hun lidmaatschap tijdelijk op pauze kunnen zetten. De regels en voorwaarden voor verlof zijn nu te star. En dat is jammer, want het draagt niet bij aan een aantrekkelijk en toegankelijk raadslidmaatschap!”

Met verlof als raadslid

Gemeenteraadsleden kunnen alleen verlof aanvragen in het geval van zwangerschap, bevalling of ziekte. Andere redenen, zoals ouderschapsverlof, pleegzorg, adoptie en mantelzorg zijn niet geldig. Ook is verlof niet mogelijk voor een tijdelijk vertrek voor studie of werk in het buitenland. Ferket: “Niemand wil een komen en gaan van politici en kiezers moeten op ons kunnen rekenen. Maar we willen ook dat de gemeenteraad een afspiegeling is van de samenleving. Het raadslidmaatschap moet laagdrempelig zijn. Raadsleden moeten tijdelijk pauze kunnen inlassen om daarna weer net zo gemotiveerd en bevlogen als voorheen aan de slag te gaan.”

Starre regels

De verloftermijn is bovendien gebonden aan perioden van steeds 16 weken. Fractievoorzitter Ferket neemt nu bijvoorbeeld twee keer 16 weken (dus 32 weken) verlof vanwege haar zwangerschap. Liever had zij een kortere periode opgenomen. Ferket: “Avonden en weekenden doorwerken tot slechts enkele weken voor mijn uitgerekende datum is vanwege mijn zwangere lijf niet meer te combineren met mijn andere werk en gezin. Voor mij zijn 16 weken verlof net te kort, maar 32 weken weer veel te lang. Ook andere raadsleden in de gemeenteraad zijn hier tegenaan gelopen en hebben noodgedwongen 32 weken tijdelijk verlof genomen. Overigens ga ik nu formeel met ‘tijdelijk ontslag’ en ik vind ontslag ook zo’n rare benaming. Het staat voor mij symbool voor de starre regels.”

Verandering vraagt om actie van Tweede Kamer

De gemeenteraad van Utrecht schreef al eerder een brief aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken over dit onderwerp. Helaas leidde dit niet tot resultaat. Jony Ferket neemt nu namens de Utrechtse gemeenteraad opnieuw het initiatief om dit over te brengen aan de Tweede Kamer. Hierin wordt samengewerkt met de gemeenteraden van Groningen en Breda. Ook in deze steden lopen ze tegen de verlofregeling aan. Rick Zagers, fractievoorzitter voor de VVD in Breda: “Ik werk als reservist en kreeg de kans om op uitzending naar het buitenland te gaan voor defensie. Helaas is dit geen reden om mij tijdelijk in de gemeenteraad te laten vervangen. Ik vind dat de regeling flexibeler moet.” Voor een aanpassing van de verlofregeling is een wijziging van de Grondwet en de Kieswet nodig.
 

“Het staat voor mij symbool voor de starre regels.”

Jony Ferket - Beeld: D66 Utrecht