Fractieupdate juli

De laatste weken voordat het zomerreces van start ging, is er veel gebeurd. Tijdens de ‘Veegraad’, de laatste reguliere raadsvergadering voor het begin van de zomer, zijn wel veertig agendapunten behandeld! De gemeenteraad heeft vervolgens de voorjaarsnota besproken en, met een reeks aan amendementen en moties aangenomen. Bovendien werd vorige week bekend dat Has Bakker is voorgedragen als gedeputeerde voor de Provincie Utrecht. En op vrijdagavond viel het kabinet, waardoor er in november weer landelijke verkiezingen zijn. Lees snel verder!

Energietoeslag studenten toegankelijker

Elk jaar voordat het zomerreces begint worden de laatste en belangrijkste onderwerpen behandeld tijdens de ‘Veegraad’. Deze keer stonden er veertig agendapunten op de agenda. Een belangrijk onderwerp dat op de agenda stond was de energietoeslag voor studenten. Studenten konden aanspraak maken op energietoeslag via de bijzondere bijstand. Helaas kwamen velen van hen hier niet voor in aanmerking. Hier hebben we tijdens de vorige fractieupdate al bij stilgestaan. D66 deed meerdere voorstellen om het geld alsnog bij studenten te krijgen, maar de wethouder wees tijdens eerdere commissievergaderingen alle voorstellen af. Gelukkig is er voortgang geboekt dankzij de inzet van Berdien. Tijdens de veegraad zijn twee moties van D66 en Student & Starter aangenomen die de regeling toegankelijker maken voor studenten. Zo hoeven studenten niet meer een eigen energiecontract te hebben, is maatwerk mogelijk als het gaat om de leennorm en wordt de regeling verlengt tot het einde van het jaar. Ook gaat de gemeente flink inzetten op het bereiken van meer studenten met deze regeling.

Actieplan ‘Meer Utrechtse kinderen in beweging’

 Op de dag van de veegraad heeft Has samen met Nadia ook het actieplan: ‘Meer Utrechtse kinderen in beweging’ gepresenteerd. Kinderen op de basisschool zitten zo’n 7 uur per dag op een stoel, terwijl uit onderzoek van Jantje Beton blijkt dat één op de vijf kinderen helemaal niet buiten speelt. Bovendien gaan al jarenlang de motorische vaardigheden van kinderen achteruit. Ook in Utrecht is er volop werk aan de winkel. In het D66-actieplan staan 20 concrete acties die de gemeente samen met scholen en sportorganisaties kan oppakken. Has: “Corona heeft ons wakker geschud. We zagen in dat we te weinig bewegen en lang niet genoeg doen aan preventie. Maar nu sukkelen we weer in slaap. Daarom hebben wij dit plan geschreven. We zijn het aan de kinderen en jongeren in de stad verplicht om hen te helpen meer en beter te gaan sporten, spelen en bewegen. Dit brengt plezier, verbinding en is onmisbaar voor een goede fysieke en mentale gezondheid.”
 
Het actieplan wat Has met Nadia presenteerde zou een van zijn laatste wapenfeiten in onze fractie zijn. Woensdag 5 juni werd bekend dat Has is voorgedragen als gedeputeerde voor de provincie Utrecht. Dit betekent dat hij zodra hij gedeputeerde wordt de gemeenteraad officieel zal verlaten. Has: “Het is ontzettend eervol dat ik het vertrouwen krijg van de D66 fractie om mij als gedeputeerde in te zetten voor onze mooie provincie. Ik ga met veel energie aan de slag om de provincie duurzamer, groener en toekomstbestendig te maken. Ik wil de stem van de generaties na ons laten horen en ik kijk er naar uit om te beginnen.”
 
Achraf Aït Daoua zal het stokje van Has overnemen. Hij is op 6 juli geïnstalleerd als commissielid en zal de zomer gebruiken om zich in te lezen in zijn dossiers. Hij gaat aan de slag met o.a ruimtelijke ordening (Overvecht, Noordoost, USP, Oost, Zuid), democratie, participatie, publiekdienstverlening, organisatie, privacy & digitale zaken.

Voorjaarsnota

In de debatten over de Voorjaarsnota zijn de plannen van de gemeente voor aankomend jaar besproken. De gemeente zal de komende jaren blijven investeren in onderwijs, duurzame energie en klimaat en betaalbare woningen zoals in het coalitieakkoord is afgesproken. Maar de gemeentefinanciën zien er wel anders uit dan vorig jaar: “D66 kijkt met optimisme door naar 2024 en we kijken reikhalzend uit naar de resultaten die deze voorjaarsnota gaat leveren voor Utrechtse inwoners. Maar we zijn niet zonder zorgen. We zullen vaker en meer lastige beslissingen moeten maken.” Door o.a. prijsstijgingen, landelijke bezuinigingen op jeugdzorg en WMO en doordat de geldstroom vanuit Den Haag onzeker is moet de gemeente bezuinigen zodat er in de toekomst geen financiële problemen komen.
 
D66 heeft nog verschillende voorstellen ingediend, waaronder een motie over de gezonde schoollunch. Er zijn in Utrecht nu maar drie scholen die via de gemeente een gezonde schoollunch ontvangen. Helaas is er niet genoeg geld voor meer scholen. Daarom gaat de gemeente nu kijken of Utrechtse organisaties willen bijdragen aan een fonds dat de scholen met gezonde schoollunch ondersteunt. Zo zullen we veel meer kinderen bereiken met een gezonde maaltijd.

Den Haag

Op vrijdag 7 juli werd bekend dat het kabinet is gevallen over de onderhandelingen m.b.t. asiel en migratiestroom. Toen asielzoekers vorig jaar in het gras in Ter Apel moesten overnachten bleek hoe ernstig het ervoor stond met de asielketen. Gelukkig hebben dit jaar nog geen asielzoekers hoeven buiten slapen, maar de problemen zijn verre van opgelost. De mentale gezondheid van kinderen in AZC’s staat ernstig onder druk en er zijn nog steeds structureel te weinig opvangplekken. Vorige maand kwam Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt nog met het initiatiefvoorstel om asielzoekers mee te laten doen vanaf dag één, door het voor hen mogelijk te maken om aan het werk te gaan. Het is beter voor hun mentale gezondheid en zo kunnen ze sneller en beter integreren en de taal leren. Daarnaast heeft Nederland een ontzettend tekort aan arbeidskrachten. Gelukkig is het voorstel in Utrecht al omarmt. De wethouder heeft toegezegd de lobby te intensiveren naar aanleiding van vragen van Venita. Echter lijkt dit dossier, net als vele anderen, door de val van het Kabinet tot stilstand te komen.
 
Nederland heeft geen tijd voor politieke stilstand. Mensen hebben huizen nodig om in te wonen, een toekomst waar kinderen gezond oud kunnen worden, in een stad waar iedereen in vrijheid openlijk zichzelf kan zijn. Het klimaat wacht niet. De toekomst wordt gemaakt door mensen die meedoen. Wil je bijdragen aan de campagne? Dan kun je je t/m 21 juli bij Damien Storimans (bestuurslid leden) aanmelden via: [email protected]. Ná 21 juli kan je je melden bij Marieke Wijnands (bestuurslid campagne) via: [email protected].
 
De fractie is tot en met 20 augustus met zomerreces. In de maand augustus zal er daarom geen Fractieupdate zijn.