Oproep om PrEP-medicatie onderdeel te maken van reguliere zorg

PrEP is een effectief middel waarmee voorkomen kan worden dat mensen hiv oplopen. Sinds 2019 wordt deze medicatie als pilot door de GGD Hart van Brabant verstrekt aan mensen met een hoog risico op een hiv-infectie. Op dit moment krijgen 8500 inwoners deze pil, maar de vraag is vele malen hoger dan het aanbod. “Inmiddels heeft de GGD de wachtlijsten gesloten omdat de vraag naar dit middel zo ontzettend groot is”, licht raadslid Jort Molenaar toe.

Onderdeel reguliere zorg

De PrEP-pil wordt nu als pilot verstrekt door de GGD, maar in 2022 is in de Tweede Kamer al een motie van D66 en Groenlinks aangenomen, om te onderzoeken of het middel onderdeel kan worden van de reguliere zorg. Daarom roept D66 Tilburg samen met een flink aantal mede-indieners, het college in een motie op om het Rijk aan te sporen deze medicatie onderdeel te maken van de reguliere zorg. Mocht dit na de zomer nog niet het geval zijn dan vragen de Tilburgse partijen om te onderzoeken of het mogelijk is om de pilot in Tilburg uit te breiden. Molenaar: “Het liefst wordt het landelijk geregeld, maar desnoods breiden we lokaal uit om onze inwoners deze bescherming te bieden.”

Inclusieve gezondheidszorg

Seksuele gezondheid en bescherming tegen hiv is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en het Rijk, waarvoor de GGD de uitvoering doet. Het bestuursakkoord Meer voor elkaar zet bovendien in op inclusieve gezondheidszorg en preventie. De Kadernota GGD waarop de motie betrekking had sluit daar goed bij aan. “Door de inzet van onze wethouder en de D66 is dit een stuk over positieve gezondheid. Waardoor gezondheid begint bij voorkomen dat je ziek wordt, in plaats van andersom, ” blikt Molenaar tevreden terug.