Kansrijke toekomst begint met rijke schooldag

D66 zet zich al jaren in voor de rijke schooldag: een lesdag gevuld met onderwijs, sport, cultuur,
muziek, natuur, lunch en huiswerkbegeleiding op één locatie. Nu de Tilburgse gemeenteraad akkoord is gegaan met de fusie tussen de Kinderopvanggroep en drie grote schoolbesturen zijn de volgende stappen op weg naar een rijke schooldag gezet. Raadslid Jort Molenaar: “Ontwikkeling houdt niet op als de schoolbel gaat. Hiermee krijgen kinderen dezelfde kansen om zich te ontwikkelen.

Kansengelijkheid

De rijke schooldag is onder andere bedoeld om kansengelijkheid te vergroten. Onderzoek laat zien dat kansenongelijkheid tussen kinderen wordt versterkt na schooltijd: wordt een kind thuis
voorgelezen, krijgt het hulp bij het maken van huiswerk en gaat een kind naar sport- of muziekles? Kinderen die dit thuis niet krijgen, staan aan het einde van hun basisschoolperiode eigenlijk al met 1-0 achter. D66 Tilburg wil álle kinderen een goede basis meegeven voor een betere toekomst en kinderen vanaf het eerste begin de ruimte geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Ruimte en personeel

Een ander voordeel van de rijke schooldag is het feit dat personeel en gebouwen efficiënter kunnen worden ingezet. Nu zijn veel gebouwen na schooltijd leeg, terwijl een gymzaal ook gebruikt kan worden voor sport en spel na school. Ook het personeel kan efficiënter worden ingezet en dat is in tijden van personeelstekorten in zowel kinderopvang als het onderwijs erg belangrijk. “We zien daarnaast dat er meer contact is tussen personeel dat elkaar voorheen niet sprak. Zo kan beter worden ingespeeld op de behoefte van het kind.”, licht Molenaar toe.

Meer voor elkaar

Het realiseren van de rijke schooldag voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar is een uitwerking van het coalitieakkoord ‘Meer voor elkaar’ en de Lokaal Educatieve Agenda ‘Een kansrijke toekomst is
begonnen’, waarin kansengelijkheid en inclusie centraal worden gesteld.

Goedkeuring raad

De fusie tussen de Kinderopvangroep en drie grote schoolbesturen de Opmaat groep, Tangent en Xpect was al in gang gezet, maar de goedkeuring van de raad was nodig om de statuten van de
scholen te kunnen wijzigen en de fusie juridisch rond te maken. Om een beter beeld te krijgen van de ontwikkeling bezochten de woordvoerders onderwijs de afgelopen periode verschillende instellingen. Molenaar: “Komende periode zullen we deze ontwikkeling nauwgezet volgen en kijken hoe we de successen
breder kunnen inzetten in de stad.”