Opening: De burgemeester staat even stil bij de aardbeving die plaatsgevonden heeft in Turkije en Syrie. Wij zijn als gemeente solidairmet de slachtoffers en vinden het belangrijk om een steunbetuiging te maken. Ook al zijn we fysiek ver weg, we laten zien dat we met hen meeleven en hen steunen. Voor zowel de mensen daar als de naasten die in onze gemeente wonen.

 
Zienswijze Kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslân

Amendement VVD: De VVD heeft een amendement ingedient over het stuk veiligheidsregio Fryslan. Deze organisatie is verantwoordelijk is voor de brandweer, het rampenbestrijding, de hulpverlening bij ongevallen en gevaarlijke stoffen, en de preventie van brand. De VVD wil scenario 3 verder uit te werken. Dit is het scenario waar de gemeente het minste geld uitgeeft aan de veiligheidsregio. De VVD wil dit scenario verder uit te werken. Roy staat achter het amendement van de VVD. Daarom willen wij het ook graag medeindienen.

 
Fryske regiovisie Jeugdhulp 2023 – 2026

Evan benadrukte dat er meer gedaan moet worden voor de jeugdzorg. Wij vinden het schrijnend dat niet iedereen een gezonde en veilige jeugd heeft. Daarom zijn wij blij met de Fryske regiovisie Jeugdhulp 2023-2026, waarbij preventie het uitgangspunt is. Hij staat volledig achter deze visie en is overtuigd dat het de jeugdzorg in Friesland een grote steun zal bieden. Evan benadrukte dat het belangrijk is om de sociale basis te versterken en de problemen in de jeugdzorg op de lange termijn aan te pakken. Preventie vraagt tijd, maar met de juiste regiovisie kan het probleem verminderd worden.

Zwemcentrum De Welle, realisatie en aanpassing projectkaders

Roy is heel blij met de Welle. Net als veel mensen heeft hij hier zeventien jaar geleden zijn zwemdiploma ook gehaald. Veel andere mensen hebben dat ook gedaan. Ook voor alle Ingrid’s Floortjes en Ahmed’s. In de toekomst willen we dat ook zo houden. Het zwembad had al veel eerder klaar kunnen zijn, als er niet zo lang was gediscussieerd over de locatie. Ook zegt hij dat zonder de SP, PvdA en D66 het zwembad nooit had kunnen doorgaan, omdat het college geen meerderheid had. We begrijpen dat het nieuwe zwembad heel duur is, maar wij kunnen niet zonder een zwembad.