Nieuw leiderschap

De gemeente is van ons allemaal. Ieder jaar mag de gemeente miljoenen euro’s uitgeven. Dat is geld van en voor de inwoners van Smallingerland. Ervoor zorgen dat dat geld op de juiste plek terecht komt is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, dat nemen we als D66 erg serieus. In de afgelopen jaren was er een slechte sfeer in de gemeenteraad. Raadsleden, bestuurders en ambtenaren vertrouwden elkaar niet. De raadsleden bereikten niet wat ze wilden, bestuurders werden ontslagen en ambtenaren gingen niet meer met plezier naar hun werk. Dat moet anders. Dat kan anders. Daarom is het tijd voor een nieuw begin. Tijd om samen te werken in plaats van elkaar tegen te werken. Tijd om elkaar en onze inwoners te vertrouwen. Tijd voor nieuw leiderschap.

Duidelijk doen

D66 wil dat het duidelijker wordt voor inwoners wat de gemeente doet en waar het geld van de gemeente heen gaat. Als inwoners weten wat er gebeurt en waar het geld aan wordt uitgegeven, ook in hun wijk of dorp, krijgen mensen meer vertrouwen in de gemeente. Ze raken betrokken en kunnen zelf meedenken met wat er gaat veranderen. In de toekomst bedenken we niet op het gemeentehuis waar het geld naartoe gaat, maar bedenken we dat samen met de inwoners. Van Drachtstercompagnie tot De Tike, van De Veenhoop tot De Wilgen, iedereen moet mee kunnen praten.

 • Iedereen kan in het echt, via de telefoon en via de computer en in het Fries en Nederlands terecht bij de gemeente.
 • We willen dat het altijd duidelijk is waar de gemeente geld aan uit geeft.
 • Ook voor iedere wijk en ieder dorp moet duidelijk zijn hoe veel geld er uitgegeven wordt.
 • Als er iets verandert bij mensen in de buurt laat de gemeente dat vooraf weten.
 • We willen dat er een proef komt waarbij inwoners meedenken over waar de gemeente geld aan uit gaat geven.
 • Het wordt makkelijker om een referendum aan te vragen, zodat iedereen mee kan beslissen over belangrijke keuzes.
 • Brieven, regels en plannen van de gemeente moeten altijd begrijpelijk zijn, net als dit verkiezingsprogramma. Als er wel moeilijke woorden moeten worden gebruikt kan dat als bijlage worden toegevoegd.
 • Bestuurders, ambtenaren en raadsleden komen in de hele gemeente bij de inwoners langs.
 • We laten dorpen zelf bepalen of de officiële naam van het dorp de Friese of Nederlandse wordt.

Nieuw leiderschap

De afgelopen vier jaar is Smallingerland steeds maar meer in de schulden gekomen en is er weinig bestuurd. D66 wil Smallingerland weer op de kaart krijgen, niet als plek waar wethouder na wethouder af moest treden, maar als een prachtige groene gemeente. Daarvoor willen we alles op alles zetten, door ook zelf mee te doen.

 • D66 wil meewerken aan nieuw leiderschap van de gemeente, door samen te werken met andere partijen.
 • We willen dat mensen in het gemeentehuis elkaar weer vertrouwen en dat de gemeente ook de inwoners weer vertrouwt.
 • De gemeente slaat niks op wat ze niet hoeven te weten over inwoners. Mensen moeten ook zelf kunnen doorgeven hoe ze genoemd willen worden.
 • Smallingerland geeft zelf het goede voorbeeld met een divers gemeentebestuur. Gelijk werk bij de gemeente wordt gelijk betaald.
 • Jongeren worden betrokken bij de keuzes die de gemeente maakt, door in ieder raadsvoorstel te benoemen wat de gevolgen zijn voor jongeren en hoe zij worden betrokken. De Jeugdraad willen we behouden en laten groeien.

Goed omgaan met het geld

Dat iedereen niet alleen genoeg geld heeft om rond te komen, maar zich ook goed voelt wordt ook wel ‘brede welvaart’ genoemd. Het gaat dus ook om gezond zijn, veilig zijn, jezelf kunnen ontwikkelen en naar school kunnen. Een gemeente waar iedereen vrij is om zichzelf te zijn en om te worden wie ze willen worden, dat is waar we het voor doen. Dat betekent dat de gemeente je zoveel mogelijk je eigen ding laat doen, maar je helpt als je het nodig hebt. Zo laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.

Om ervoor te zorgen dat de gemeente daar mensen bij kan helpen
betalen de inwoners belasting. We moeten heel goed nadenken, zodat het geld naar de goede dingen gaat en er geen geld wordt verspild.

 • De gemeente moet meer geld krijgen van de landelijke overheid. We krijgen nu te weinig geld om ons werk goed te doen en blijven ons daarom inzetten voor een financieel gezonde gemeente met hulp van het Rijk.
 • We willen dat de gemeente niet alleen kijkt naar wat iets kost om te kopen, maar ook welke kosten er nog bij komen, zoals kosten voor het onderhoud.
 • Het geld dat we nu uitgeven moet ons klaarmaken voor de toekomst, kinderen en mensen die nog geboren worden mogen niet het slachtoffer worden van de keuzes die nu gemaakt worden.
 • Er komt een vergoeding voor vrijwilligers voor mensen in dorps- en wijkraden en de dorps- en wijkraden krijgen meer geld.
 • We willen dat er minder bestuurders komen, zodat er meer geld is om voor inwoners wat te betekenen, bijvoorbeeld in de zorg.
 • De grootste belasting, de ozb, mag alleen hoger worden om te voorkomen dat inwoners tussen wal en schip raken en vanwege de inflatie.