Cultuur

Cultuur is de basis van wie we zijn in Smallingerland. Het is wat ons verbindt, wat we met elkaar gemeen hebben, ook als we ergens anders vandaan komen of anders zijn opgegroeid. Muziek brengt mensen samen, kunst prikkelt onze gedachten, leren over de geschiedenis maakt ons klaar voor de toekomst. De muziek en kunst die we mooi vinden is onderdeel van wie we zijn. Als we zingen, dansen en kunst maken voelen we ons echt vrij. Als mensen bezig zijn met cultuur vergeten ze de verschillen met anderen. Juist in deze tijd, waarin mensen steeds meer tegenover elkaar lijken te staan, is het belangrijk op zoek te gaan naar wat ons samen brengt. Plekken als Schouwburg de Lawei, Poppodium Iduna, de bibliotheek en Museum Dr8888 hebben zo’n verbindende rol en verdienen onze steun. Voor D66 is cultuur dus een belangrijke taak van de gemeente.

Vrij zijn om te leren over cultuur

Iedereen moet kunnen genieten van kunst en cultuur. Dat begint al op jonge leeftijd. Met de klas moet ieder kind kennismaken met kunst en cultuur door bijvoorbeeld muzieklessen, theaterlessen en kunstlessen. Om iedereen in contact te laten komen vinden wij dat de gemeente Smallingerland door moeten gaan met het aanbieden van cultuureducatie. Binnen het cultuureducatieprogramma wordt er voor kinderen en jongeren in het onderwijs buitenschoolse cultuureducatie, zoals muzieklessen, theaterlessen, workshops en beeldende kunst aangeboden. Ook worden er bezoeken aan het theater, het poppodium en het museum opgezet met als doel om samen met de scholen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in Smallingerland in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.

  • Ieder kind leert over kunst en cultuur op school.
  • We houden er rekening mee dat het museum verbouwd moet worden.
  • De culturele organisaties van Smallingerland, zoals de Lawei, de bibliotheek, Iduna, het
  • museum en Smelne’s Erfskip krijgen de steun die ze verdienen.
  • Kinderen leren over de geschiedenis van de gemeente en komen bij de culturele organisaties
  • in contact met het Fries.

We maken er een feestje van

De afgelopen jaren hebben mensen die festivals en evenementen organiseren het zwaar gehad. Ze konden weinig of geen geld verdienen, terwijl ze wel kosten hadden. Nu er weer meer kan, moeten we de vrijheid vieren. Op festivals als Simmerdeis, Popcity en Dencity komen mensen uit Smallingerland elkaar tegen. Helaas zijn die laatste twee gestopt, omdat er te weinig geld was. De gemeente moet dat niet laten gebeuren, maar ervoor zorgen dat deze festivals weer door kunnen gaan. Onze gemeente ligt namelijk in het midden van het Noorden, met veel mooie natuur en alles wat een toerist nodig heeft. Door meer parken te maken, en geld te steken in ontspanning op het water en het centrum en festivals komen er meer toeristen. Dat is goed voor de bedrijven en uiteindelijk goed voor ons allemaal.

  • Samen met de culturele organisaties en bedrijven moet de gemeente gaan kijken naar het organiseren van festivals, zodat de festivals die verloren zijn weer terugkomen. Daarbij moet de gemeente er ook voor zorgen dat er aandacht komt voor het klimaat op de festivals.
  • Tussen de festivals en evenementen die de gemeente ondersteunt moet voor iedereen iets zitten dat ze leuk vinden.
  • Als er een toeristenbelasting komt dan moet wat het oplevert ook weer uitgegeven worden aan het groener en mooier maken van Drachten, zodat er nog meer toeristen kunnen komen.