Hoe vrij zijn we, als gezondheid je kansen beperkt?

De afgelopen jaren is het voor veel van onze inwoners niet makkelijker geworden. Er was te weinig geld om mensen goed te helpen, waardoor kwetsbare mensen minder hulp kregen. Zo werd er minder bij ouderen schoongemaakt, konden mensen met een beperking niet altijd mee met de taxi en konden kinderen niet altijd sporten. Daar kwam bij dat corona voor iedereen het leven onzekerder maakte. Houd ik mijn baan nog wel? Wat als ik of iemand van wie ik houd ziek word? En wanneer zie ik mijn vrienden weer? Het hield veel van ons bezig.

Veel inwoners zijn tussen wal en schip geraakt door de onzekere wereld en weinig geld om mensen te helpen. Dat moet veranderen, want iedereen is het waard, iedereen moet mee kunnen doen. Door vooraf iemand een beetje meer te helpen kunnen we later veel pijn voorkomen. Je kunt niet vrij zijn als je niet gezond bent, als je niet zeker bent dat het volgende week nog goed gaat met je. Voor ons staat die vrijheid voorop. Wij willen iedereen vrij laten en niemand laten vallen. Dat gaat om veel meer dan geld. Het gaat om samenwerken en de betrokkenheid van de gemeente bij inwoners. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we dat willen bereiken.

Voorkomen is beter dan genezen

Gezonde mensen die tegen een stootje kunnen zijn beter voorbereid op het leven. Goede zorg is ontzettend belangrijk, maar het is nog beter als mensen geen zorg nodig hebben. Sommige zorg kunnen we voorkomen, door goed te weten wat er gebeurt in Smallingerland, ook op straat. Door bijvoorbeeld eenzaamheid te voorkomen en mensen mee te laten doen kunnen we problemen voorkomen. Als mensen zich veilig en gezien voelen, raken mensen minder snel verslaafd en in andere problemen. De mensen die werken bij de MOS weten veel van zorg en problemen voorkomen, de gemeente moet hen daar veel meer ruimte voor geven en daar meer gebruik van maken.

Welzijn en je goed voelen gaat om meer dan goede zorg. Het gaat ook om vrienden hebben en kunnen vinden en om gezond leven. De gemeente moet daarbij helpen, zodat mensen over hun eigen leven kunnen blijven beslissen. D66 wil dat iedereen in Smallingerland een gezond leven kan leiden. De gemeente moet hierin een actieve rol spelen. Smallingerland is bijvoorbeeld voor een groot deel ingericht op autoverkeer. Wij willen dat het makkelijker wordt om met de fiets en lopend door Smallingerland te bewegen. Daarover kan je meer lezen in het hoofdstuk ‘Sneller en schoner van A naar B’. Daarnaast wil D66 meer sport in de gemeente. Lees daarover meer in ons hoofdstuk ‘Smallingerland in beweging’.

Er zijn ook bedreigingen voor onze gezondheid die van buiten komen. Door klimaatverandering en vervuiling krijgen mensen ademproblemen en is er minder gezond eten. Ook daarom zorgen we ervoor dat vervuilende bedrijven hun uitstoot stevig verminderen.

 • We zetten volop in op het voorkomen van zorg, door daar meer geld voor vrij te maken, in te zetten op gezond eten en te luisteren naar de ervaren mensen van de MOS.
 • We zetten meer bankjes neer in wijken en dorpen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zorgen ervoor dat mensen elkaar in dorps- en wijkcentra kunnen blijven vinden.
 • De lucht van Smallingerland moet beter worden, met minder vervuilende bedrijven en door mensen voor te lichten over hoe ze hout moeten stoken als ze hout stoken.
 • We richten de omgeving zo in dat mensen gezonder gaan leven, minder gaan autorijden en meer gaan sporten.

Het wordt makkelijker om geholpen te worden

Bij D66 zien we dat elke inwoner van Smallingerland op een moment in hun leven hulp nodig zal hebben. Er moet op tijd hulp en zorg zijn voor mensen met lichamelijke en geestelijke problemen. We willen dat mensen sneller, concreter en simpeler geholpen kunnen worden. Het gebeurt te vaak dat een vraag leidt tot een doolhof van vragenbalies, instanties en afdelingen. Daarom moet er voor ieder gezin eigenlijk één plan zijn en één iemand die de regie heeft. Als het wel ingewikkeld wordt of niet lukt willen we deskundige meedenkers, ‘meitinkers’. Die helpen inwoners in begrijpelijke taal en ze weten hoe het werkt bij zorginstellingen. Ze helpen mensen zo sneller bij een goed antwoord te komen. Dit is niet alleen fijn voor de inwoners, ook voor de zorgverleners. De tijd die wordt besteed aan een vraag wordt korter, waardoor er efficiënter kan worden gewerkt. Zo heeft iedereen meer tijd en vooral meer duidelijkheid.

Iedere inwoner heeft het recht om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. Hierin is de manier waarop een inwoner van Smallingerland opgroeit erg belangrijk. Veel kinderen worden op jonge leeftijd geconfronteerd met nare situaties, geweld en pesten. Dit willen we voorkomen. Als ze er wel mee te maken krijgen moeten ze snel geholpen worden. Nu zijn de wachttijden in de jeugdzorg vaak erg lang, daar worden de problemen alleen maar groter door.

 • Voor één gezin komt zoveel mogelijk één plan met één contactpersoon.
 • Er komen ‘meitinkers’ die met mensen meedenken en ze helpen, zodat ze niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.
 • De wachtlijsten in de jeugdzorg moeten een stuk korter worden, zodat jongeren snel geholpen worden met hun problemen.
 • De gemeente werkt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin om ouders te helpen hun kind op te voeden en kinderen te helpen voor zichzelf op te komen.
 • Samen met scholen stoppen we pestgedrag, omdat mensen daar jarenlang last van kunnen hebben.
 • De gemeente gaat kinderen enthousiast maken om te bewegen en gezond te leven. Dat doen we ook door in de buurt van kinderen roken en het gebruik van alcohol en drugs te voorkomen of te verminderen.
 • Openbare toiletten, zoals bij de bushalte Van Knobelsdorffplein, worden beter aangegeven en we zorgen ervoor dat alle openbare toiletten verschoonplekken hebben voor jonge kinderen.

Vrij zijn betekent mee kunnen komen

Niet iedereen kan meekomen In onze snel veranderende en steeds ingewikkelder wordende wereld. D66 wil mensen in dat geval niet negeren of achterlaten. We helpen mensen voor zichzelf op te komen en komen als gemeente voor ze op. Zo kan iedereen zoveel mogelijk meedoen en zichzelf zijn.
We weten ook dat dit niet altijd tot succes zal leiden. Sommige mensen blijven hulp nodig hebben of hebben op latere leeftijd hulp nodig. Daarom wil D66 dat voorzieningen en goed en levenslang onderwijs voor iedereen toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, en taal- en leesvaardigheid of digitale basisvaardigheden. Hierover is meer te lezen in ons hoofdstuk ‘Vrij zijn begint met het beste onderwijs’. Daarnaast zijn investeringen in opvang voor dak- en thuislozen en verslaafden nodig, hierover is meer te lezen in ons hoofdstuk ‘Voor iedereen een fijne plek om te wonen’.

Dus:

 • We zorgen ervoor dat openbare gebouwen en het openbaar vervoer toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 • Ook met bedrijven, scholen en andere organisaties gaan we in gesprek, zodat mensen met een beperking zoveel mogelijk mee kunnen doen.
 • Bij mensen die lange tijd zorg nodig hebben kijken we hoe ze zo vrij mogelijk kunnen zijn en zoveel mogelijk ‘normaal’ mee kunnen doen, omdat ook zij erbij horen.