Veiligheid

Veiligheid is belangrijk voor alle inwoners van Smallingerland. Veilig om te wonen waar we willen, veilig op school, veilig om te zijn wie we willen zijn, veilig bij sportclubs en veilig op straat. Zonder die veiligheid zijn we niet echt vrij. Want hoe vrij ben je, als je niet veilig over straat kunt? Als je niet naar de sportschool durft? Of als je niet goed kunt leren, omdat je bang bent? In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we Smallingerland een veilige plek willen maken en houden, waar iedereen vrij is om zichzelf te zijn.

Veilig zijn en je veilig voelen

In Smallingerland moet iedereen veilig zijn en zich veilig voelen. De overheid moet ervoor zorgen dat anderen je niet zomaar iets aan doen. In Smallingerland voelen mensen zich soms niet veilig door wie ze zijn. Door wat ze geloven, van wie ze houden, hoe ze eruit zien en voor hun gezondheid. Mensen worden nageroepen als ze hand in hand lopen, uitgescholden vanwege hoe ze eruit zien, geslagen vanwege een beperking. Dat keuren wij af. Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid en we zijn pas vrij als iedereen dat is. Het is belangrijk dat iedereen in Smallingerland veilig is en zich veilig voelt.

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis. Toch is huiselijk geweld één van de grootste problemen in onze samenleving. We zien dat huiselijk geweld vaak van generatie op generatie over gaat. De kans op een leven met trauma’s wordt daardoor vergroot. Wij willen daarom een duurzame aanpak van huiselijk geweld.

De gemeente moet duidelijk maken wat de regels zijn en ingrijpen als mensen zich er niet aan houden. Als het voor iedereen duidelijk is wat de regels zijn, wordt het voor iedereen veiliger.

 • De gemeente moet zorgen voor de veiligheid in het verkeer op weg naar school, naar het werk en op weg naar sport, muziek en cultuur. (Zie hoofdstuk Sneller en schoner van A naar B).
 • Steeds meer misdaad gebeurt online, daar moet ook de gemeente wat aan doen.
 • We pakken illegaal drugsgebruik en drugshandel aan. Als mensen een jointje willen roken of
 • een drankje willen drinken vinden we dat prima, maar het is niet goed als er naalden in parken
 • liggen en mensen ’s avonds niet meer de hond uit durven laten in een park.
 • We beschermen de privacy van onze inwoners.
 • We pakken huiselijk geweld aan door in te zetten op een goede samenwerking tussen zorg,
 • onderwijs, veiligheid en werk & inkomen. Ook wordt nazorg een belangrijk onderdeel van de
 • aanpak. Want alleen samen kunnen we de cirkel van geweld doorbreken.
 • Huiselijk geweld willen we het liefst voorkomen. Daarom willen we ook het taboe op het praten
 • over (huiselijk) geweld doorbreken. Iedereen moet laagdrempelig om hulp kunnen vragen wanneer het thuis even niet goed gaat, bij elkaar, maar ook bij de gemeente en gemeentelijke instanties.
 • In de horeca, in de apotheek en bij de gemeente kunnen vrouwen terecht bij het personeel met codewoorden om in veiligheid te worden gebracht.

De politie als je beste vriend

De burgemeester werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie aan de veiligheid van Smallingerland. Dat doet hij samen met controleurs van de gemeente, boa’s, en de politie. Doordat zij op straat controleren of iedereen zich aan de regels houdt wordt onze gemeente veiliger. Ze moeten dat belangrijke werk wel goed kunnen doen. Daarom vinden we dat tijdens grote evenementen camera’s mogen worden gebruikt en er in tassen mag worden gekeken, voor de veiligheid van iedereen. In de wijken en dorpen zijn de wijkagenten de oren en ogen, die precies weten wat de problemen zijn, samen met de boa’s. Voor de veiligheid moeten boa’s een camera bij zich hebben en handboeien, waar ze goed voor getraind worden.

Voor drugs die gebruikt worden om te ontspannen zoals wiet en lachgas wil D66 de landelijke regels volgen. De gemeente hoeft zich daar niet mee te bemoeien, maar we willen wel helpen om verslavingen te voorkomen, door mensen te leren over de gevolgen van het gebruiken van drugs.

 • We beschermen onze inwoners en de gemeente leert mensen hoe ze zelf kunnen helpen om hun straat en dorp of wijk veiliger te maken.
 • De burgemeester mag bij grote evenementen cameratoezicht toestaan. Ook mogen tassen doorzocht worden bij grote evenementen, als dat goed is voor de veiligheid.
 • Als er ruzie is tussen inwoners schakelen we de MOS in, dat moeten we blijven doen. Door ook meer Jeugdwerk-busjes rond te laten rijden raken jongeren vertrouwd met mensen van de MOS.
 • Afval op straat of in de natuur gooien wordt hard aangepakt.

Het is tijd om een eind te maken aan discriminatie, extremisme en racisme

Mensen lijken steeds meer tegenover elkaar te staan. Groepen worden bozer en extremer. We willen dat tegengaan, om te voorkomen dat mensen dingen doen die niet mogen van de wet. Agenten, Boa’s, medewerkers van de gemeente en leraren moeten vroeg kunnen zien of iemand erg boos is, of over extreme dingen nadenkt. Dan kunnen de gevolgen voor de omgeving, klasgenoten, vrienden en familie worden beperkt.

Jongeren die weinig kansen krijgen komen sneller terecht in drugshandel dan
jongeren die veel kansen krijgen. Vaak is er snel geld te verdienen, maar uiteindelijk loont het nooit. Door onderwijs en begeleiding wil D66 ervoor zorgen dat deze jongeren op een eerlijke manier werk vinden.

D66 is tegen geweld, mensen uitschelden en discrimineren. Haat voor waar mensen bijvoorbeeld in geloven, hun ervaren gender, van wie mensen houden, handicaps en mensen uit het buitenland moet stoppen. Dat stopt alleen als we ons uitspreken en er iets tegen doen. Daarom moet er een plan komen tegen discriminatie en tegen het naroepen op straat. Vooral vrouwen hebben er last van dat ze ’s avonds niet alleen over straat durven te gaan. Het mag in Smallingerland niet uitmaken van wie je houdt, wie je bent, waar je in gelooft of hoe je eruit ziet, iedereen verdient het om zich veilig te voelen en om veilig te zijn.

 • Iedereen voelt zich altijd en op elke plek in de gemeente Smallingerland veilig, wie ze ook zijn. Er komt een plan om discriminatie te voorkomen en aan te pakken en voor veiligheid van vrouwen en transgender personen op straat. In dat plan komt aandacht voor bewustwording, de training van handhavers, campagnes zoals ‘Ben Je Oke?’18, afspraken met het uitgaansgebied en een lage drempel om melding te doen.
 • De gemeente werkt samen met bedrijven en organisaties om ervoor te zorgen dat ook op het werk mensen veilig zijn. Met bedrijven die discrimineren doet de gemeente geen zaken.