Fractie 2018-2022

Beeld: Ricardo Postma, NZK Visuals te Drachten

In 2018 kreeg D66 in Smallingerland 1.766 stemmen. In aantallen waren dat meer dan in 2014. D66 kreeg twee zetels toebedeeld en leverde één fractievertegenwoordiger. In 2019 werd er nog een fractievertegenwoordiger toegevoegd. Waardoor de fractie bestond uit twee raadsleden en twee fractievertegenwoordigers.

Wij deden niet mee aan het college, waardoor D66 een oppositiepartij werd. Daarom leverden wij ook geen wethouder. Oud-wethouder Ron van der Leck werd fractievoorzitter, Roy Postma werd raadslid. Sjirk Bruinsma werd 1e fractievertegenwoordiger en later werd Evan Meijer 2e fractievertegenwoordiger.

In 2021 heeft Sjirk Bruinsma besloten te stoppen als fractievertegenwoordiger en daarom werd hij vervangen door Raf Pronk. Roy Postma werd per 1 januari 2021 de nieuwe fractievoorzitter.