Onderwijs

D66 is en blijft dé onderwijspartij. Iedereen, van jong tot oud, van Houtigehage tot Goëngahuizen, moet de kans krijgen zich te ontwikkelen, zodat iedereen kan worden wat iedereen wil zijn. Dat begint en eindigt met het beste onderwijs, het hele leven lang. Dit is belangrijk voor ieder mens en voor alle mensen samen. Onze samenleving verandert snel en blijft veranderen. We doen veel meer online, sommige banen verdwijnen en er komen nieuwe banen bij. Om iedereen mee te laten doen, hebben we in Smallingerland het beste onderwijs nodig. Want iedereen verdient dezelfde kansen, iedereen doet ertoe en iedereen doet mee.

Ieder kind de vrijheid om kind te zijn

We zien dat er steeds grotere verschillen zijn tussen de kansen van kinderen. Zo krijgen kinderen van arme ouders bijvoorbeeld lagere schooladviezen. Waar de ouders van een kind vandaan komen, of ze gestudeerd hebben en in welke wijk ze wonen mag niet de toekomst van het kind bepalen. Iedereen verdient dezelfde kans vanaf de geboorte. Dat begint met een veilige omgeving thuis en een veilige omgeving op de kinderopvang. Met experts die kinderen al vroeg helpen leren, door bijvoorbeeld Nederlands, Fries en Engels te spreken.

Op de basisschool leert ieder kind bijvoorbeeld rekenen en taal, wat hen helpt stevig in hun schoenen te staan. Daar hebben we geweldige leraren voor, die we hier moeten zien te houden. We moeten voorkomen dat het lerarentekort dat de grote steden raakt, ook in Smallingerland voor grote problemen zorgt. We willen dat ieder kind de aandacht krijgt die het verdient, zodat ze niet achter komen te staan en problemen snel gezien worden. Als een kind een voorsprong heeft moet dat ook gezien worden, zodat een kind zich nog beter kan ontwikkelen.

Een basisschool moet een fijne plek zijn om te leren, dus het gebouw moet ook goed zijn. Dat doen we door de gebouwen goed te onderhouden en oude schoolgebouwen, zoals dat van ‘De Parel’ in Drachten, te vervangen. Zo kunnen we ook scholen duurzamer maken. Om dat waar te maken willen we een plan voor het onderhoud en het duurzamer maken van de scholen.

In dorpen zijn er soms zó weinig kinderen op een school, dat het heel lastig wordt om nog goed onderwijs te geven en genoeg geld te hebben om de school draaiende te houden. De gemeente moet dan een oplossing vinden, door bijvoorbeeld scholen te laten samenwerken. In zoveel mogelijk dorpen en wijken willen we ten minste één openbare basisschool behouden. Als een school wel dicht gaat of als er geen school is dan moeten kinderen toch veilig en snel op school kunnen komen, door bijvoorbeeld betere fietspaden aan te leggen.

 • Oude schoolgebouwen worden vervangen door duurzame, groene gebouwen.
 • Er komt een plan om alle schoolgebouwen goed te onderhouden, duurzamer en groener te maken.
 • Minstens één openbare buurtschool in zoveel mogelijk wijken en dorpen.
 • Alle kinderen kunnen vanaf de geboorte op voor- en vroegschools onderwijs (VVE).
 • We willen dat er op iedere kinderopvang meerdere talen gesproken worden, op zijn minst Fries en Nederlands en het liefst ook Engels.
 • Wij zetten ons in voor een gezonde lunch voor alle leerlingen op de basisscholen in Smallingerland.
 • Kinderopvang wordt simpeler en goedkoper. We zetten ons zowel in Smallingerland als in de Tweede Kamer in voor gratis kinderopvang.
 • Discriminatie op basisscholen vanwege het geloof van mensen wordt hard aangepakt door de gemeente.
 • We steunen het Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland zodat ouders dichtbij en laagdrempelig geholpen kunnen worden met vragen over de opvoeding van hun kinderen.
 • Scholen die ook gebruikt worden als dorpshuis, zoals It Werflân in Rottevalle, vinden we fantastisch. We willen dat er meer van dat soort scholen komen, waar alle kinderen tot 12 jaar terecht kunnen en zich op alle manieren kunnen ontwikkelen door modern onderwijs.
 • We moedigen aan dat meer kinderen tijdens school leren over beroepen en de samenleving in het echt, zoals gebeurt op ’t Tweespan in Drachten met IMC Basisonderwijs.

Iedere tiener de vrijheid om te worden wie ze willen zijn

Na de basisschool zijn de tieners klaar voor een middelbare school die bij hen past, los van waar ze wonen, wie hun ouders zijn en wat ze geloven. Middelbare scholen moeten een veilige plek zijn, waar iedereen kan worden wie ze willen zijn De middelbare school periode is voor veel tieners een ingewikkelde tijd. In de puberteit krijgen zij te maken met veel ontwikkelingen. Helaas is het voor sommigen ook een moeilijke tijd vanwege een slechte thuissituatie. Door samen met scholen problemen in de thuissituatie op te merken en aan te pakken voorkomen we dat tieners hun middelbare school niet afmaken.

 • Kinderen mogen niet geweigerd worden vanwege wat zij of hun ouders geloven.
 • Pesten en discriminatie worden aangepakt op scholen.
 • We helpen kinderen die te vroeg van school gaan om hen weer op school te krijgen, samen
 • met het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC).
 • We zetten in op een veilige thuissituatie door scholen samen te laten werken met bijvoorbeeld
 • Carins en de MOS als er een vermoeden is dat het thuis niet goed gaat.
 • Op de scholen in Smallingerland wordt seksuele voorlichting van kwaliteit gegeven waarbij het aangeven van grenzen, veiligheid, diversiteit en plezier centraal staan. De gemeente moedigt de GGD en jeugdhulp aan om op scholen hierover het gesprek aan te gaan.

Vrij zijn om hier te blijven wonen tijdens je studie

Na de middelbare school leren jongeren door. Veel studeren een vak op het Friese Poort, anderen gaan studeren in Groningen, Leeuwarden of nog verder weg. Ze ontwikkelen hun talenten om te kunnen worden wat ze willen, van bakker tot ICT’er, van huisarts tot winkelmedewerker.

Volgens D66 moeten jongeren hier kunnen blijven wonen tijdens hun studie, door vooral meer technisch onderwijs aan te bieden. In de afgelopen jaren kregen we er al een masterstudie bij in Drachten, dat zetten we graag door. Door naast mbo meer hbo en universitaire studies hier te geven en in te zetten op een treinverbinding met Groningen wordt Smallingerland een thuis voor studenten. De enige manier om hier meer studies te krijgen is door beter samen te werken met bedrijven, zodat mensen die hier iets leren ook hier aan het werk kunnen gaan.

 • We zetten in op meer (technische) hbo- en universitaire opleidingen en behouden de mbo- opleidingen.
 • De gemeente zorgt voor een betere samenwerking tussen bedrijven, de gemeente en de scholen.

Een leven lang vrij zijn om te leren

Ook na de studie blijft het belangrijk om het hele leven lang te leren. Vooral mensen die vroeger niet goed hebben geleerd hoe ze moeten lezen en schrijven hebben het moeilijk. Oudere mensen kunnen soms ook moeilijk meekomen, doordat veel berichten nu via telefoons en computers gaan.

Om mensen te leren lezen en schrijven en ouderen helpen om te gaan met computers en telefoons, wil D66 dat er meer geld naar de bibliotheek gaat om cursussen te kunnen verzorgen. We denken ook aan het instellen van een Taalcafé.

Verder verdwijnen er banen en komen er nieuwe banen bij. De gemeente moet mensen beter helpen die ander werk willen krijgen door een nieuw vak te leren.

 • De bibliotheek en de MOS krijgen meer geld om mensen te helpen die moeite hebben met leren en schrijven en met computers en mobiele telefoons.
 • We willen dat er een taalcafé komt, zodat mensen kunnen werken aan het beter leren kennen van hun eigen taal en nieuwe talen kunnen leren.
 • Mensen die willen leren voor een nieuwe baan worden geholpen door de gemeente.

Een tweede kans op vrijheid

Als D66’ers gaat ons ideaalbeeld verder dan de grenzen van Nederland. Ieder mens verdient volgens ons eenzelfde kans, vrijheid en een veilig thuis, Nederlander of niet. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de mensen die hier naartoe komen en de nieuwe Inburgeringswet geeft ons nieuwe kansen om die mensen mee te laten doen aan de maatschappij. We zetten ook voor hen in op het beste onderwijs, vanaf de dag dat ze hier komen. Zo kunnen ze leren over wat we in Smallingerland belangrijk vinden en leren ze de taal.

Om voorbereid te zijn op nieuwe vluchtelingen die hier naartoe komen moet de gemeente zorgen voor goede en veilige opvang. We denken dan bijvoorbeeld aan de vluchtelingen uit Afghanistan. Door mensen mee te laten doen kunnen wij hen helpen en kunnen zij ons helpen. Er zijn bijvoorbeeld te weinig mensen in de bouw en in de zorg, daar kunnen zij mee helpen. Vluchtelingenwerk, de MOS en de bibliotheek doen al veel mooie dingen en kunnen rekenen op onze steun.

 • We willen dat Vluchtelingenwerk nog beter kan werken aan vluchtelingenopvang en zetten in op het beste onderwijs voor mensen die hier naartoe moeten komen. We willen vluchtelingen een veilig thuis geven en een tweede kans.