Dit zijn onze standpunten

Beeld: Ricardo Postma, NZK Visuals te Drachten

Wat gebeurt er met een Smallingerland, als de politiek geen echte keuzes maakt? Keuzes voor zich uitschuift? Niet verder kijkt dan morgen?

Daarom is het tijd voor een politiek die echte keuzes maakt. Die omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen. Smallingerland is geen machine of supermarkt, die we alleen met dag-tot-dag management draaiende houden. 

Wat voor Smallingerland willen we zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 maakt die keuzes. Voor een groene toekomst. Met meer betaalbare woningen. En een gelijke kans voor onze kinderen. Voor een gemeente waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.