Vervoer

Vrij zijn betekent ook gaan en staan waar je wilt. We willen een bruisend Smallingerland en vooral ook een groen Smallingerland. Daar hoort bij dat iedereen kan komen waar ze willen, met goede wegen en een goed openbaar vervoer. In een Smallingerland waar iedereen veilig over straat kan, waar het fijn fietsen en prachtig wandelen is. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we dat voor elkaar willen krijgen.

Wandelen en fietsen in onze prachtige gemeente

Smallingerland is een prachtige gemeente, waar veel mensen wandelen en fietsen. Van de grote groepen jongeren die in de zomer naar de Leien en Smalle Ee fietsen om te zwemmen, tot de groepjes mensen die in de pauze een rondje gaan wandelen. Van de hardloper in het Slingepark tot de natuurliefhebber in De Alde Feanen bij Oudega, wandelen en fietsen doet iedereen. Het is onderdeel van onze cultuur. En toch kan het nóg beter. Door meer wandel- en fietspaden aan te leggen, door oplaadpunten voor elektrische fietsen neer te zetten en door alle bedrijven, scholen, wijken en dorpen goed bereikbaar te maken.

 • Er komen nieuwe wandelroutes en fietsroutes en het wordt duidelijker welke routes er al zijn.
 • Naast de wegen tussen dorpen zouden losse (vrijliggende) fietspaden moeten komen, zodat
 • er veilig tussen de dorpen gefietst kan worden.
 • We willen dat de snelle fietsroute naar Heerenveen snel wordt aangelegd, zodat mensen niet
 • met de auto hoeven.
 • Er komen oplaadpunten voor elektrische fietsen in het centrum van Drachten, zodat Drachten
 • beter te bereiken is voor mensen uit de dorpen.
 • De fiets moet op meer plekken veilig kunnen worden neergezet.
 • Op school leren alle kinderen hoe ze veilig over straat kunnen.
 • We komen met een aanpak tegen nageroepen worden op straat. Lees daarover meer in het
 • hoofdstuk ‘Zonder veiligheid zijn we niet echt vrij’.

Snel en schoon met de bus en de trein

Wie verder weg gaat moet kunnen vertrouwen op goed openbaar vervoer, ook in de dorpen. In de toekomst rijden de bussen elektrisch en zonder chauffeur. Daarom willen we dat er een proef komt met zelfrijdende bussen, zodat we hier de kennis van de toekomst ontwikkelen. Volgens D66 begint de toekomst in Smallingerland!

Het duurt nu lang om naar de randstad te komen met het openbaar vervoer. Door de Lelylijn, een spoorlijn tussen Lelystad en Groningen, aan te leggen kan iedereen sneller van het Noorden naar de randstad komen. Dat is goed voor de economie en het klimaat. Het kan ook betekenen dat er meer mensen in Drachten komen wonen en dat het spoor door natuur gaat. We moeten daar goed over nadenken, niet alleen in de gemeenteraad, maar samen met de inwoners.

 • Ieder dorp bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • We willen dat er een proef komt met zelfrijdende bussen.
 • Er komen meer ‘Tút en derút’-plekken, waar bijrijders uit de auto kunnen stappen richting de
 • bus, school of het werk.
 • We maken ons hard voor de komst van de Lelylijn en willen dat er met alle inwoners
 • nagedacht wordt over de gevolgen.

Minder auto’s in de stad

Het is nu erg druk in het centrum van Drachten met auto’s. We zien liever dat mensen aan de rand van het centrum goed hun auto kunnen parkeren, zodat het centrum veiliger wordt. We geven het De Kaden een zetje in de goede richting, door vanaf 17:00 uur geen auto’s meer door te laten. Scooterbezorgers en fietsers kunnen er nog wel langs. Zo kunnen er grotere terrassen staan, zonder dat de winkels er overdag last van hebben. Ook wordt het ’s avonds tijdens het stappen een stuk veiliger.

In het centrum willen we geen vervuilende auto’s meer. Alleen duurzaam vervoer brengt nog de voorraad bij de winkels. Aan de rand van het centrum gaan we anders om met parkeren. Op het Kyriat-Onoplein moet het mogelijk blijven een paar uur gratis te parkeren met een blauwe kaart. Er is nu meer dan genoeg parkeerruimte in Drachten, veel parkeerplekken staan zelfs leeg. Daarom kan het parkeerterrein bij de Hema bijvoorbeeld prima een park worden en kan het Raadshuisplein de huiskamer van Drachten worden, door een groot deel van de parkeerplekken daar weg te halen. Het moet wel mogelijk blijven voor mensen die moeite hebben met lopen om dichtbij te parkeren.

We zijn blij dat er onderzoek wordt gedaan naar onveilige straten en daar moet ook snel wat mee gedaan worden. We denken dan bijvoorbeeld aan de Gauke Boelensstraat op de kruising met de Fabriciuslaan en de Tjalling Wagenaarstraat. Vaak is een weg ook onveilig, omdat de weg niet duidelijk is ingericht. Als mensen bijvoorbeeld Drachten inrijden over de Noorderhogeweg mogen ze maar 50 km/uur, maar de weg voelt alsof er makkelijk 80 km/uur gereden kan worden. Dit soort wegen moeten worden ingericht om bij de snelheid te passen of er moet harder mogen worden gereden.
Wij willen dat er een slimmer parkeerplan komt, met minder parkeerplekken, minder parkeren op de grond en meer parkeren onder en boven de grond. We willen daarbij minder auto’s in de stad, maar meer mensen in het centrum. We willen dat er per parkeerplaats wordt gekeken naar wat het onderhoud kost en wat er anders ook gedaan zou kunnen worden met de grond. Dingen zoals stadsparken of woningen. Ook zouden parkeerplaatsen die overblijven vaak gebruikt moeten worden. Er moet altijd nog wel plek zijn om te parkeren.

 • We maken de Kaden na 17:00 uur autovrij.
 • De voorraad komt met duurzaam vervoer bij de winkels.
 • Blijven parkeren met de blauwe kaart op het Kiryat Onoplein.
 • Er komen minder onnodige parkeerplekken boven de grond. Van het parkeerterrein bij de
 • Hema maken we een park, het Raadhuisplein wordt de huiskamer van Drachten.
 • Het wordt duidelijker hoe snel er gereden mag worden, door wegen aan te passen op de snelheid.
 • Alle rotondes gaan hetzelfde werken, zodat het voor iedereen duidelijk is wie er voorrang heeft.
 • De laatste verkeerslichten in Drachten worden vervangen door rotondes.
 • We maken onveilige wegen veiliger, door bijvoorbeeld de Gauke Boelensstraat en Eikesingel in
 • Drachten en de Swartewei in Nijega aan te pakken.
 • We houden rekening met ouderen en mensen met een beperking.
 • Er komen meer oplaadpunten voor elektrische auto’s.
 • We zijn voorstander van sensoren op lantaarnpalen om lichtvervuiling tegen te gaan en
 • energie te besparen, maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid op straat.

Ook bereikbaar met het water

Niet alleen op het land is Smallingerland een prachtige gemeente, ook vanaf het water genieten veel mensen van het landschap. Daarom zijn we blij dat er al meer energie wordt gestopt in waterrecreatie. Daardoor wordt Oudega een prachtplek met veel water en komen er meer mensen met de boot naar Drachten. Om het varen nog veiliger te maken, banen hier te houden en spullen naar de haven van Drachten te brengen moet er een nieuwe vaarweg komen.

 • We gaan door met energie steken in waterrecreatie in onze gemeente, zodat iedereen met de boot kan genieten van onze gemeente.
 • We willen dat er een nieuwe vaarweg komt voor grotere schepen die spullen vervoeren.