Contact met D66

Contact met D66 in de mooiste gemeente van Nederland

Voor vragen over inhoudelijke onderwerpen kun je terecht bij onze raadsleden. Je vindt het overzicht met de portefeuilles op de fractiepagina. Daar vindt je ook 06-nummers en directe e-mailadressen. De hele fractie mailen kan ook via onderstaande link.

Heb je vragen voor het bestuur van D66 in Smallingerland? Maak dan gebruik van onderstaande link om een e-mail te sturen. Je kunt ook bellen met de secretaris van het bestuur. Kijk op de bestuurspagina voor meer informatie. Daar vindt je ook telefoonnummers.

Postadres van D66 Smallingerland
Gemeente Smallingerland
T.a.v. D66
Postbus 10.000
9202 HA Drachten

Wil je langskomen? Laat het ons even weten, dan ben je van harte welkom in het gemeentehuis.

D66 in de provincie Fryslân

D66 Fryslân kent een verenigingsdeel en een politieke Statenfractie. Het bestuur draagt zorg voor de vereniging, voor het vaststellen van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de interne organisatie en besluitvorming. De Provinciale Statenfractie bestaat uit de volksvertegenwoordigers die namens D66 in Provinciale Staten verkozen zijn.

Bezoek- en postadres
D66 Fryslân
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden

Telefoonnummer
058-2928993

Landelijk Bureau D66

Het Landelijk Bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de partij en voert vele taken uit die noodzakelijk zijn voor het functioneren van D66. Zij treedt dienstverlenend op voor de leden, afdelingen en regio’s en is verantwoordelijk voor alle verenigingszaken. Op het Landelijk Bureau werken ongeveer 30 mensen die bij de partij in dienst zijn. In campagnetijd worden extra medewerkers ingezet.

Bezoek- en postadres
Landelijk Bureau D66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag

Telefoonnummer
070-3566066