Vrij zijn om te werken en ondernemen

D66 gelooft in een Smallingerland waar iedereen mee kan doen. Daarvoor is het noodzakelijk dat iedereen die dat wil aan het werk komt en gebruik kan maken van haar of zijn talenten. In onze gemeente willen we dat iedereen mee kan doen, waarbij je afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of religie geen rol speelt. Daarom willen we streng optreden tegen discriminatie op het werk. Maar met willen zijn we er niet. Te vaak krijgen vrouwen geen kansen om door te groeien en krijgen mensen met een buitenlandse afkomst geen werk of stageplek. Dat moet veranderen.

De basis moet goed zijn

Voor economische groei is een stevige basis nodig. Niet alleen door wat de gemeente doet, maar ook bij de mensen thuis in de beurs. Daarom zijn wij voorstander van een basisinkomen, zodat regels als de bijstand kunnen verdwijnen. De overheid vertrouwt inwoners te weinig, waardoor er allemaal onnodige controles zijn. Als de overheid de inwoners niet vertrouwt dan vertrouwen inwoners ook de overheid niet. Wij geloven ook dat door het basisinkomen mensen tijd hebben voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of ontspanning.
Voor de toekomst moeten we ons klaarmaken voor het tegengaan van klimaatverandering en omgaan met de gevolgen die gaan komen. Alleen als we een duurzame gemeente worden kunnen onze inwoners hier in de toekomst fijn blijven werken.

 • We willen dat er in heel Nederland een basisinkomen komt, maar tot die tijd willen we dat er in Smallingerland proeven worden gedaan, waarbij er minder regels zijn voor mensen in de bijstand.
 • Samen met Caparis als leerwerkbedrijf blijven we mensen aan een betaalde baan helpen, met respect voor de mensen die hun baan verliezen.
 • We werken aan een duurzame economie, die Smallingerland en Nederland klaar maakt voor de toekomst.
 • Er komen regels om vervuilende industrie in Smallingerland tegen te houden.
 • We werken snel samen met ondernemers om kantoren te verduurzamen, omdat ze volgens de
 • wet niet meer als kantoor gebruikt mogen worden zonder op zijn minst energielabel C16.
 • Om iedereen dezelfde kans te geven komt er een plan tegen discriminatie op het werk.

Investeren, investeren, investeren!

In onze gemeente kunnen we niet stilzitten. Er komen ieder jaar veel banen bij en we zijn ambitieus. Daarom willen wij graag meer investeren in beleid om bedrijven hier naartoe te halen, gespecialiseerd in vernieuwing en techniek. Het innovatiecluster is een prachtig voorbeeld van de ambities die wij als D66 hebben. Dat betekent ook dat we bedrijven en het onderwijs dichter bij elkaar moeten brengen en onze eigen rol als gemeente serieus moeten nemen.
In onze gemeente wordt op dit moment ook glasvezel aangelegd, wij juichen dat toe en willen dat het in 2030 in de hele gemeente ligt. Door een goede internetverbinding zorgen we ervoor dat het aantrekkelijk is om thuis te werken, zodat het klimaat minder belast wordt en mensen makkelijker hun werk kunnen uitvoeren. Of het nou gaat om snel internet in het dorp, daarbuiten of in de stad.

Ook voor bedrijven die net beginnen, start-ups, moet meer aandacht komen. Dat betekent dat wij kennis willen delen en meer ruimte willen geven aan mensen met een bedrijf, ondernemers. De gemeente moet zoveel mogelijk helpen en de ruimte voelen om flexibel om te gaan met vragen vanuit ondernemers. Als er toestemming nodig is, zoals een vergunning, moet de gemeente samen met ondernemers kijken hoe die gegeven kan worden. Wij vinden dat de gemeente ook meer bijeenkomsten moet organiseren, waarbij bedrijven, scholen en de gemeente elkaar kunnen vinden om te werken aan een betere gemeente voor bedrijven. Het CityLab in Drachten is daarin een goed voorbeeld.

 • Waar nog geen glasvezel ligt komt zo snel mogelijk glasvezel, zodat iedereen snel internet kan hebben.
 • We blijven samenwerken met het Innovatiecluster Drachten.
 • Er komt een vernieuwend centrum waar de gemeente, bedrijven en scholen samen werken aan de vragen die leven in de gemeente. Het CityLab in Drachten krijgt een grotere rol.

Drachten is een stad

D66 is trots op ons Drachten. Te lang en te vaak doen we daar bescheiden over en dat moet anders. Wij hebben de tweede stad van de provincie en zo mogen wij ons ook gedragen. Dat betekent dat wij (symbolisch) stadsrechten aanvragen bij de Commissaris van de Koning. Bovendien willen wij werken aan ‘het merk’ Drachten als vernieuwings- en ontspanningsplaats van het Noorden. Volgens ons moeten er meer en grotere vernieuwende bedrijven komen door hen te helpen groeien en ervoor te zorgen dat er mensen klaar staan om er aan het werk te gaan. Dat betekent dat we willen investeren in goed onderwijs en woningen willen bouwen voor mensen die hier komen wonen. Om te zorgen dat we meedoen willen we ook investeren in het overtuigen van anderen van de waarde van Smallingerland, het aanvragen van Europese subsidies en deelnemen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Het moet ook aantrekkelijker worden om in Drachten te
ontspannen. De Friese meren zijn vlakbij met prachtige
havens in De Veenhoop, Drachten en Oudega in
Smallingerland. Ook is er prachtige natuur op fietsafstand van het bruisende centrum van de stad. Smallingerland en Drachten worden dé Friese plek om te ontspannen. Om het bruisende centrum te maken willen wij dat de drukte in het centrum meer op één plek komt. Dat doen we samen met de ondernemers. D66 gelooft ook in minder auto’s in het centrum, meer fietsen en wandelen en meer groen. We blijven er natuurlijk voor dat winkels zelf mogen bepalen wanneer ze open willen gaan. We willen dat ook de horeca meer vertrouwen gegeven wordt om zelf te bepalen wanneer ze open- en dichtgaan.

 • We doen meer met bestaande samenwerkingen met Leeuwarden, Heerenveen en Súdwest- Fryslân;
 • De gemeente neemt een lobby-coördinator in dienst die zorgt voor Europese fondsen;
 • We sluiten aan bij de gemeenschappelijke regeling SNN;
 • We vragen stadsrechten aan voor Drachten.
 • De toeristenbelasting mag alleen worden gebruikt voor de versterking van recreatie en
 • toerisme. Ondernemers moeten daarin samen met de gemeente keuzes maken.
 • Ook de horeca en coffeeshops mogen meer ruimte krijgen om zelf te bepalen wanneer ze open- en dichtgaan. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de buurtbewoners en de omgeving.

Ondernemen in Smallingerland

Ondernemers in Smallingerland verdienen het om gesteund en vrijgelaten te worden. Dit betekent dat als ondernemers zich ergens willen vestigen, de gemeente moet kijken naar de mogelijkheden. Als er regels zijn waardoor dat niet kan, bijvoorbeeld in een bestemmingsplan, moeten de regels snel kunnen veranderen als ze niet meer nodig zijn. Ondernemers dragen bij aan de groei van onze prachtige gemeente, de gemeente mag vaker laten zien dat ondernemers belangrijk zijn. D66 wil daarom de komende jaren meer aandacht geven aan de ondernemers in Drachten en de dorpen. We willen in gesprek gaan en kijken waar de behoefte ligt en waar er geholpen kan worden.

 • Er moeten minder (onnodige) regels komen, die houden mensen alleen maar tegen.
 • Regels, zoals bestemmingsplannen, moeten minder streng zijn en sneller kunnen veranderen,
 • zodat ze passen bij wat bedrijven en inwoners nodig hebben.
 • We steunen sociaal ondernemen17 door als gemeente zaken te doen met bedrijven die een
 • steentje bijdragen aan het oplossen van de problemen van onze inwoners;
 • Ondernemers moeten digitaal, via de telefoon en in het echt terecht kunnen bij de gemeente
 • met hun vragen.
 • We maken de industriegebieden aantrekkelijker en duurzamer, door te zorgen voor goede
 • wegen, veel groen en samen met bedrijven meer zonnepanelen op daken te leggen.