Sport

Sport en het bijbehorende verenigingsleven verbindt Smallingerland. Sport verenigt jong en oud, van verschillende achtergronden, door een gedeelde interesse voor bewegen. Hierdoor wordt eenzaamheid bestreden en worden meer mensen geaccepteerd. Mensen die sporten voelen zich zo lichamelijk en geestelijk beter. D66 is al jaren dé sportpartij van Smallingerland. Zo zorgden we er bijvoorbeeld voor dat het skatepark vernieuwd gaat worden. In dit hoofdstuk lees je hoe we heel Smallingerland in beweging willen krijgen.

We hebben nog veel te winnen

In de gemeente Smallingerland is er nog veel te winnen op het gebied van sport. Zo sporten er minder mensen dan gemiddeld in Nederland12. Tegelijkertijd gaat er ook veel goed, de sportondernemers hebben fantastische ideeën om meer mensen aan het sporten te krijgen en veel mensen genieten van sport in Smallingerland. Van zwemmen tot voetballen, van de sportschool tot het squashcentrum, in onze gemeente kan het allemaal.

Maar sommige mensen kunnen niet de sport doen die ze willen, omdat ze er geen geld voor hebben. Met het sportfonds13 en het jeugdsportfonds proberen we daar al wat aan te doen. Momenteel staan daar mensen voor in de wachtrij. Daarom moet er snel meer geld bij en moeten meer mensen weten dat het fonds bestaat, zodat iedereen mee kan doen, van jong tot oud. De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en daardoor worden kinderen minder goed met hun handen. We maken ons daar grote zorgen over.

 • We willen samen met sportondernemers kijken naar manieren om niet-sporters aan het sporten te krijgen.
 • Er komt meer geld voor het sportfonds en het jeugdsportfonds, zodat iedereen kan sporten.
 • De gemeente komt met specifieke plannen om oudere mensen aan het sporten te krijgen, dat is de groep die nu het minste sport.
 • Samen met sportverenigingen, ondernemers en scholen zorgen we ervoor dat kinderen meer sporten leren kennen en meer sporten.
 • Wandel- en fietsroutes komen gratis op de website van de gemeente te staan, zodat iedereen ze makkelijk kan vinden.
 • Het sportakkoord wordt uitgevoerd en in Smallingerland gaan meer mensen sporten dan gemiddeld in Nederland.

Altijd dichtbij kunnen sporten

Omdat tijdens corona de sportscholen een tijd lang dicht waren zijn meer mensen buiten gaan sporten. Hierbij werd veel gebruik gemaakt van bestaande sportvoorzieningen in het Slingepark en de trimbaan, maar ook van wandel- en hardlooproutes die door lokale ondernemers zijn uitgezet. Wie op een zomeravond door de het Slingepark fietst ziet een grote verscheidenheid aan sportgroepjes. Van bootcampers tot basketballers en van wandelaars tot yogi. We willen dat graag terugzien in onze hele gemeente met de Sportlaan als kloppend hart van Smallingerland als sportgemeente. Met de komst van een duurzaam nieuw zwembad om De Welle te vervangen zetten we in op het verbinden van de sporten op de Sportlaan.

Ook willen we binnensporters en buitensporters met elkaar te verbinden zodat ook in de koude wintermaanden doorgesport kan worden. D66 vindt het verder erg belangrijk om in te zetten op samenwerking, zodat meerdere verenigingen en/of clubs gebruik kunnen maken van elkaars gebouwen en mogelijkheden.

 • We hebben ons de afgelopen jaren hard gemaakt voor een nieuw skatepark. Daar hebben we ook de handen voor op elkaar gekregen, nu moet de gemeente het waar gaan maken.
 • Er komen buiten meer duurzame sporttoestellen en sportparkjes. De bestaande sporttoestellen en sportparkjes worden beter onderhouden, door bijvoorbeeld de instructieborden in het trimparkje in het Slingepark te vervangen.
 • We vinden het erg belangrijk dat we gebouwen waar gesport wordt zo inrichten dat er meerdere verenigingen terecht kunnen. Zo kunnen sporters in het nieuwe zwembad bijvoorbeeld ook gebruik maken van fysiotoestellen, ook sporters die ergens anders op de Sportlaan sporten.
 • De Sportlaan wordt het kloppend hart van de sportgemeente Smallingerland met het nieuwe duurzame zwembad, met samenwerking tussen de verenigingen voorop.
 • Gymzalen en sportgebouwen moeten goed onderhouden worden, ook in de dorpen, zo kan iedereen er blijven sporten.

Er kan nog veel veranderen

In onze gemeente zijn er veel goede ideeën over hoe we meer mensen kunnen laten sporten en hoe we sporten leuker kunnen maken. In Opeinde is er bijvoorbeeld een fantastische gymzaal neergezet, met de nieuwste technologie. Onze gemeente moet voorop lopen bij dit soort vernieuwingen en we willen zoveel mogelijk sportaanbod naar Smallingerland halen.

Eén van de laatste trends in de buitensport is Disc Golf, waarbij een soort frisbee naar een doel wordt gegooid. Dat is een mooi voorbeeld van een sport waar behoefte aan is en die we naar Smallingerland kunnen halen door doelen neer te zetten in een park.

Binnen alle sporten is het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen en durven zijn. Elkaar respecteren speelt hierin een belangrijke rol. Iedereen moet in onze gemeente veilig kunnen meedoen aan elke sport, van het hockeyveld tot in de turnzaal, want als je je niet veilig voelt kan je je ook niet vrij voelen.

 • Smallingerland gaat voorop lopen bij sportvernieuwing en we trekken nieuwe sporten aan, zoals disc golf.
 • Iedere vereniging moet een vertrouwenspersoon hebben, zodat verenigingen veiliger worden. Ook binnen de verenigingen moet er een goede, veilige sfeer zijn door bijvoorbeeld in te zetten op sportief coachen14.