Dinsdag was het coming out day. Daarom heeft Roy ook de kleuren van de regenboog aangedaan. Dit om te laten zien dat wij het belangrijk vinden dat ook in Smallingerland iedereen zichzelf kan zijn.

Bij de Sportnota “Rekken en Strekken” gaat het over het doel van de gemeente om meer mensen in Smallingerland aan het sporten te krijgen. Roy geeft aan dat wij meer moeten sporten. Dit om ons eigen geestelijke en fysieke gezondheid te versterken. Het is alleen wel jammer dat je nu maar een jaar gebruik kan maken van het sportfonds. Daarna is dit niet meer mogelijk. Dit is zonde omdat kinderen dan na een jaar op moeten houden bij de vereniging. Dit is slecht voor de ontwikkeling. Daarom vroeg Roy aan de wethouder van der Zwan of dit verandert kan worden. Van der Zwan geeft aan dat hij daarop terug gaat komen.

Het volgende stuk is “Geitenstop buitengebied 2022”. Dit voorstel is er gekomen op initiatief van ons oud wethouder en raadslid Ron van der Leck. Hij is hiermee gekomen omdat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen een verhoogde kans hebben om een longonsteking te krijgen. Wat ons betreft is de geitenstop niet alleen tijdelijk, maar definitief. Voor zowel onze gezondheid als de welzijn voor het dier is het beter om te minderen.