Onze inzet in de raad: 27 september

Roy Postma Beeld: Jantine Klasema

Afgelopen dinsdag had de gemeenteraad een vergadering. Het was spannend want wij hebben twee amendementen ingediend. Een tegen woondiscriminatie en de ander voor meer verjonging in de politiek.

Amendement woondiscriminatie

Als eerste werd er een voorstel behandeld. Dit heet “Verruimen begrip huishouden 2022”. Een wat saaie naam voor een belangrijk voorstel. Met dit voorstel wilde de wethouder verhuurders verplichten lid te worden van een vereniging en meer met de buurt te communiceren.

Daarnaast staat er in het voorstel dat studenten en/of arbeidsmigranten niet meer naast elkaar mogen wonen. Integendeel, er moet nu meer dan 200 meter tussen huizen met deze doelgroepen zitten! Wij vinden dit onterecht en vroegen ons ook af of het überhaupt mag.

Daarom hebben wij een amendement in gediend om dit te veranderen. De wethouder heeft aangegeven dat hij door ons amendement is gaan twijfelen. Of het inderdaad wel mag en neemt daarom het voorstel graag terug om het nog eens te bekijken en misschien te veranderen.

Verjonging politiek

Daarnaast was er nog een voorstel om het voor mensen mogelijk te maken om fractievertegenwoordiger te worden. Ook als zij niet op de de lijst staan. Daarnaast worden de eisen om fractievertegenwoordiger te worden net zo hoog als die van een raadslid.

Wij zijn het niet eens met de laatste verandering. Want wij vinden het juist belangrijk om ook jongeren in de politiek te hebben. Daarom hebben wij ook hier een amendement voor ingediend om de minimale leeftijd te verlagen. Er was brede steun voor ons voorstel alleen had het CDA wel de vraag hoe dit zit met de geheimhoudingsplicht. In het bijzonder wat er strafrechtelijk gebeurd met iemand die minderjarig is die dit eventueel dan zou breken.

Op die vraag kon zowel de griffier als de wethouder geen antwoord op geven en daarom werd de stemming over zowel het stuk als ons amendement uitgesteld. Wij zullen ons ervoor inzetten dat ook jongeren mee mogen spreken in de gemeenteraad!