Opgroeien in Oegstgeest

Beeld: D66

Oegstgeest is een prachtige gemeente om in op te groeien. Met ons rijke verenigingsleven, brede aanbod aan scholen en mooie groene openbare ruimte bieden we de Oegstgeester jeugd een goede start in het leven. Dit is echter niet vanzelfsprekend. De kwaliteit van het onderwijs staat overal in het land, en dus ook in ons dorp, onder druk. Jongeren worstelen nog steeds met hun identiteit en hebben steeds vaker last van depressies of ervaren zelfs burn-out. De druk op de jeugdzorg neemt in schrikbarend tempo toe en ook in Oegstgeest groeien nog steeds kinderen op in armoede. De gemeente moet er samen met onze inwoners en organisaties voor zorgen dat Oegstgeest een goede plek blijft om op te groeien.

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Oegstgeest verdienen een gelijke kans op zo goed mogelijk, passend en eigentijds onderwijs. Iedereen moet talenten kunnen ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat zij later met plezier en naar vermogen kunnen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. In Oegstgeest zijn nagenoeg alle onderwijsmethoden en levensbeschouwingen vertegenwoordigd en in iedere buurt zijn één of meerdere scholen gevestigd. Ook lukt het scholen om leerlingen succesvol te laten zijn op het niveau dat bij het kind past.

D66 wil dat de gemeente meer ambitie toont. Scholen kunnen het niet alleen, zeker niet in de nasleep van de Coronacrisis, waar de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen groter is geworden. Wij willen dat de gemeente proactief samen met scholen, ouders, verenigingen, organisaties én natuurlijk de kinderen en jongeren aan de slag gaat. We willen dat de gemeente zorgt voor de verbinding tussen scholen, sportclubs, kinderopvang, cultuur en andere verenigingen. Een goed afgestemde omgeving voor alle kinderen en jongeren zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en met goede kansen kunnen opgroeien.

Buiten schooltijd kunnen kinderen in Oegstgeest bij de verschillende verenigingen sporten. De gemeente werkt intensief samen met de clubs aan het optimaal inzetten van terreinen en materialen. Sport moet voor iedereen, jong en oud toegankelijk zijn. Bewegen is immers goed voor de mentale en fysieke gezondheid. Samen zorgen gemeente, de regio en de sportverenigingen ervoor dat er voldoende faciliteiten aanwezig zijn om iedereen die wil sporten te laten sporten.

Jongeren hebben genoeg mogelijkheden om de deur uit te gaan en zich te vermaken. Naast de verschillende sportclubs of andere verenigingen kunnen ze op een goede manier terecht in de parken en de groene buitenruimte van ons dorp.

Cultuur is belangrijk. Er is daarom ruimte voor andere activiteiten en aandacht voor culturele vorming. Dit helpt ons om het meeste te halen uit kunst en cultuur en eraan te kunnen bijdragen. Bij cultuur hoort een moderne bibliotheek die laagdrempelig toegankelijk is. Muziek- en cultuuronderwijs worden gestimuleerd en evenementen als de poldercross of de viering van Koningsdag versterken onze gemeenschapszin.

We willen een gemeente die werkt aan een inclusieve samenleving en zorgt voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat.

Met ons rijke verenigingsleven, brede aanbod aan scholen en mooie groene openbare ruimte bieden we de Oegstgeester jeugd een goede start in het leven.

Jongeren hebben genoeg mogelijkheden om de deur uit te gaan en zich te vermaken. Er is ruimte voor andere activiteiten en aandacht voor culturele vorming. De bibliotheek is laagdrempelig toegankelijk voor jongeren als een plek om boeken te lenen, te studeren of om een cursus te volgen. Muziek- en cultuuronderwijs worden gestimuleerd en evenementen als de poldercross of de viering van Koningsdag versterken onze gemeenschapszin.

Buiten schooltijd kunnen kinderen in Oegstgeest bij de verschillende verenigingen sporten. Sport moet voor iedereen, jong en oud toegankelijk zijn.

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Oegstgeest verdienen een gelijke kans op zo goed mogelijk, passend en eigentijds onderwijs. Iedereen moet talenten kunnen ontwikkelen.

Met ons rijke verenigingsleven, brede aanbod aan scholen en mooie groene openbare ruimte bieden we de Oegstgeester jeugd een goede start in het leven.

Jongeren hebben genoeg mogelijkheden om de deur uit te gaan en zich te vermaken. Er is ruimte voor andere activiteiten en aandacht voor culturele vorming. De bibliotheek is laagdrempelig toegankelijk voor jongeren als een plek om boeken te lenen, te studeren of om een cursus te volgen. Muziek- en cultuuronderwijs worden gestimuleerd en evenementen als de poldercross of de viering van Koningsdag versterken onze gemeenschapszin.

Buiten schooltijd kunnen kinderen in Oegstgeest bij de verschillende verenigingen sporten. Sport moet voor iedereen, jong en oud toegankelijk zijn.

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Oegstgeest verdienen een gelijke kans op zo goed mogelijk, passend en eigentijds onderwijs. Iedereen moet talenten kunnen ontwikkelen.

Toont 4 van 4