Klimaatdoelen van Oegstgeest

Beeld: D66

Oegstgeest staat de komende jaren voor een forse opgave. Het veranderen van het klimaat brengt uitdagingen met zich mee voor onze groeiende gemeente. Deze opgave negeren is een directe bedreiging voor de leefbaarheid van onze gemeenschap. We moeten hier dus mee aan de slag. Dit betekent dat er soms ongemakkelijke of kostbare keuzes gemaakt moeten worden. Niets doen of wachten op een perfecte oplossing is uiteindelijk oncomfortabeler, moeilijker en duurder.

De mens is de oorzaak van versnelde klimaatverandering. Ons gedrag kan een verdere verwarming van de aarde tegengaan. Overheden, bedrijven en burgers staan voor moeilijke keuzes. Als burger kies je wat je consumeert en met welke bedrijven je in zee gaat. Bedrijven richten zich naar wat consumenten van hen vragen. De lokale overheid heeft een voorbeeldfunctie hierin.

Verduurzaming leent zich niet voor een traditionele kosten-batenanalyse. Rendement en terugverdienvermogen zijn bij vergroening en verduurzaming onvoldoende indicatoren. De gemeente moet keuzes maken die op de lange termijn voldoende impact hebben en op korte termijn financierbaar zijn. Verduurzamingsinitiatieven zijn geen kostenposten maar onmisbare investeringen in de toekomst van onszelf, onze kinderen en onze gemeenschap. De enorme schommelingen in de gasprijzen deze winter laten zien dat we vaart moeten maken met alternatieven voor aardgas. De kosten hiervoor moeten evenredig verdeeld worden, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

D66 pleit voor effectieve, creatieve en zorgvuldige verduurzaming. De gemeente moet daarin zelf als eerste het goede voorbeeld moet tonen en wil nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met inwoners, ondernemers en verenigingen. Zo veel mogelijk inwoners en ondernemers moeten kunnen aanhaken bij (lokale) duurzaamheidsinitiatieven, dus ook ZZP-ers en minder kansrijke inwoners. Inwoners en organisaties met innovatieve ideeën moeten de ruimte en ondersteuning krijgen om te experimenten. De verschillende initiatieven van inwoners om te verduurzamen worden ondersteund en gefaciliteerd. De wijkambassadeurs, het duurzame bouwloket en andere groeperingen helpen gezamenlijk inwoners hun weg te vinden.

Het zal jaren duren om de energietransitie te voltooien en er zullen veel innovaties plaatsvinden. In uiterlijk 2050 moet Oegstgeest volledig aardgasvrij zijn, maar we weten nog niet hoe alle oplossingen er uit zullen zien. Toch moeten we ook op de korte termijn keuzes maken. Dat betekent: energie besparen, woningen isoleren en zo veel mogelijk hernieuwbare energie en duurzame warmte opwekken.

Oegstgeest kan deze opgave niet alleen aan en intensieve samenwerking met de regio is noodzakelijk. Samen met Leiden en de andere buurgemeenten moeten we komen tot verduurzaming van regionale voorzieningen zoals het openbaar vervoer en de afvalverwerking. Met de Leidse regio werken we aan een open warmtenetwerk dat met verschillende lokale bronnen gevoed kan worden. Bronnen van duurzame energie en warmte zijn bij voorkeur in lokaal of regionaal eigendom. We streven naar vrijheid voor inwoners om op dit netwerk hun eigen leverancier te kiezen.

Duurzame mobiliteit beperkt zich niet tot het openbaar vervoer. We zetten in op fossielvrije en gedeelde vervoersmodaliteiten. Kleinschalig elektrisch (fiets-)vervoer voor onder andere bedrijven wordt zoveel mogelijk ondersteund. Waar mogen proberen we goede initiatieven uit de regio uit te breiden naar Oegstgeest.

Op het gebied van de circulaire economie heeft Oegstgeest een achterstand in te halen. De stijging van de afvalstoffenheffing komt doordat er te veel restafval is, de gemeente heeft op dit vlak te weinig gedaan de afgelopen jaren. Samen met de rest van de Leidse regio moeten we per wijk bepalen wat de beste methode is om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Inwoners moeten gestimuleerd worden om te scheiden en te recyclen. Inwoners, evenementen en ondernemers moeten met elkaar werken aan het verminderen van de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt.

D66 Oegstgeest zet zich, samen met een groot aantal andere D66’ers in Zuid Holland, Noord-Holland en Utrecht sinds 2019 actief in voor een nieuwe, frisse en eigentijdse blik op de toekomst van Schiphol. Een toekomst waarin het belang dat inwoners hebben bij voldoende nachtrust en bij het leven in een fijne, gezonde, schone leefomgeving weer echt aandacht krijgt en niet weggestreept wordt tegen de economische belangen van de luchtvaartsector.

Duurzame mobiliteit beperkt zich niet tot het openbaar vervoer. We zetten in op fossielvrije en gedeelde vervoersmodaliteiten. Kleinschalig elektrisch (fiets-)vervoer voor onder andere bedrijven wordt zoveel mogelijk ondersteund.

Op het gebied van de circulaire economie heeft Oegstgeest een achterstand in te halen. De stijging van de afvalstoffenheffing komt doordat er te veel restafval is, de gemeente heeft hierop te weinig gedaan de afgelopen jaren. Samen met de rest van de Leidse regio moeten we per wijk bepalen wat de beste methode is om de hoeveelheid restafval terug te dringen.

Verduurzaming leent zich niet voor een traditionele kosten-batenanalyse. Rendement en terugverdienvermogen zijn niet in staat om waar het echt om gaat bij vergroening en verduurzaming te bevatten. De gemeente moet keuzes maken die op de lange termijn voldoende impact hebben en op korte termijn financierbaar zijn.

De enorme schommelingen in de gasprijzen deze winter laten zien dat we vaart moeten maken met alternatieven voor aardgas. De kosten hiervoor moeten evenredig verdeeld worden, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

D66 Oegstgeest zet zich, samen met een groot aantal andere D66’ers in Zuid Holland, Noord-Holland en Utrecht sinds 2019 actief in voor een nieuwe, frisse en eigentijdse blik op de toekomst van Schiphol. Een toekomst waarin het belang dat inwoners hebben bij voldoende nachtrust en bij het leven in een fijne, gezonde, schone leefomgeving weer echt aandacht krijgt en niet weggestreept wordt tegen de economische belangen van de luchtvaartsector.

Duurzame mobiliteit beperkt zich niet tot het openbaar vervoer. We zetten in op fossielvrije en gedeelde vervoersmodaliteiten. Kleinschalig elektrisch (fiets-)vervoer voor onder andere bedrijven wordt zoveel mogelijk ondersteund.

Op het gebied van de circulaire economie heeft Oegstgeest een achterstand in te halen. De stijging van de afvalstoffenheffing komt doordat er te veel restafval is, de gemeente heeft hierop te weinig gedaan de afgelopen jaren. Samen met de rest van de Leidse regio moeten we per wijk bepalen wat de beste methode is om de hoeveelheid restafval terug te dringen.

Verduurzaming leent zich niet voor een traditionele kosten-batenanalyse. Rendement en terugverdienvermogen zijn niet in staat om waar het echt om gaat bij vergroening en verduurzaming te bevatten. De gemeente moet keuzes maken die op de lange termijn voldoende impact hebben en op korte termijn financierbaar zijn.

De enorme schommelingen in de gasprijzen deze winter laten zien dat we vaart moeten maken met alternatieven voor aardgas. De kosten hiervoor moeten evenredig verdeeld worden, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Toont 5 van 5