Uitgebreide standpunt Schiphol

Beeld: D66 Oegstgeest

Over onze gemeente ligt een vliegroute van en naar het nabijgelegen Schiphol leiden. Schiphol is in de afgelopen decennia een steeds drukkere luchthaven geworden. In 1970 waren er 135.000 starts en landingen, in 1980 was dat aantal gegroeid tot 185.000, in 2019 werd een record gevestigd met bijna 500.000 vluchten. Er werken veel mensen op Schiphol en veel Nederlanders zijn blij met de lage ticketprijzen voor vakanties. Maar het aantal vluchten blijft maar stijgen en inwoners hebben hier last van, vanwege de uitstoot van de vliegtuigen die de gezondheid beïnvloeden en het geluid die een overvliegend vliegtuig veroorzaakt. De negatieve invloed van het vliegverkeer op gezondheid, woonkwaliteit en natuur in de regio wordt te hoog. Steeds meer inwoners overwegen te verhuizen. Ook omdat ze tijdens de coronacrisis weer hebben ervaren wat de waarde van stilte is.

D66 Oegstgeest zet zich, samen met een groot aantal andere D66’ers in Zuid Holland, Noord-Holland en Utrecht sinds 2019 actief in voor een nieuwe, frisse en eigentijdse blik op de toekomst van Schiphol. Een toekomst waarin het belang dat inwoners hebben bij voldoende nachtrust en bij het leven in een fijne, gezonde, schone leefomgeving weer echt aandacht krijgt en niet weggestreept wordt tegen de economische belangen van de luchtvaartsector. Een toekomst waarin de volledige natuur- en klimaatimpact van de luchtvaart erkend worden. Een toekomst waarin Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen hun eigen, eerlijke bijdrage leveren aan de vermindering van uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Een toekomst met eerlijke prijzen voor tickets: de vervuiler betaalt

Wij willen

 • Afbouw van het aantal nachtvluchten tussen 23.00 en 7.00 uur: in stappen terug naar 0.
 • Een stop op het gebruik van het ‘aantal gehinderden’ als maat voor beoordeling van geluidhinder. Met deze werkwijze kan een kleine groep mensen onbeperkt worden gehinderd en dat is onacceptabel in een rechtsstaat.
 • (Her)introductie van persoonsgebonden, wetenschappelijk verantwoorde, normen voor bescherming tegen geluid en schadelijke stoffen. Normen die gehandhaafd kunnen worden door inspecties en in het uiterste geval door de rechter.
 • Ontwikkeling van een fijnmazig, betrouwbaar meetnetwerk.
 • Verbetering van de kwaliteit van geluidberekeningen.
 • Geen vastlegging van een toegestaan maximum aantal vluchten vóórdat deze aangescherpte normen zijn vastgesteld. Het maximaal aantal toegestane vluchten moet volgen uit de nieuwe normen en mag niet vooruitlopend daarop worden vergund.
 • Dat de luchtvaart als ‘normale sector’ binnen het klimaatakkoord en binnen de regelgeving van de Omgevingswet wordt gebracht. Een uitzonderingspositie is niet meer van deze tijd.
 • Dat alle stikstofuitstoot en – depositie van de luchtvaart in berekeningen wordt meegenomen, niet alleen de uitstoot onder 3000 voet (914 meter) vlieghoogte.
 • Dat de luchtvaart net zo wordt behandeld als andere vervoerssectoren; met accijns op kerosine en btw op vliegtickets.
 • Dat de verwachtingen en beweringen ten aanzien van het toekomstig gebruik van duurzame luchtvaart(brandstof) worden getoetst op realiteit.

Als de bovenstaande punten serieus worden genomen, dan is groei van de luchtvaart voor de komende 10-20 jaar ondenkbaar. Sterker nog, dan is krimp van de luchtvaart onvermijdelijk. Wij willen dat het nieuwe kabinet dat erkent en dat er, op basis van de punten hierboven, voor de luchtvaart in Nederland ook een krimpscenario wordt uitgewerkt. De bovengenoemde maatregelen moeten deels op landelijk niveau worden genomen, deels ook op internationaal niveau. Wij willen dat het kabinet zich hier hard voor maakt.

Wat gaan we doen

 • De gemeentelijke positie aan bestuurlijke tafels gebruiken we om de belangen van huidige en toekomstige inwoners te verdedigen. Wonen gaan boven vliegen.
 • De gemeente dient in formele procedures zienswijzen in die de belangen van huidige en toekomstige inwoners verdedigen. Waar nodig of nuttig brengen we zienswijzen actief onder de aandacht van de Tweede Kamer.
 • We steunen bewonersinitiatieven zoals de vereniging Vlieghinder Nieuwkoop en werken met hen samen.