Arne-Jan Vos

Arne-Jan Vos - Beeld: Gruytphotography

Ik ben Arne-Jan Vos, raadslid voor D66 Oegstgeest sinds 2018. In de raad hou ik me bezig met ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, het groen en onderhoud in Oegstgeest en mobiliteit en verkeer.

  • 32 jaar
  • Den Haag
  • Oegstgeest
  • Hij/hem

Vier jaar geleden stelde ik me kandidaat voor de gemeenteraad en met heel veel plezier heb ik me bezig gehouden met ruimtelijke ordening, huisvesting en duurzaamheid.
D66 zat in de oppositie maar toch heb ik op belangrijke thema’s invloed gehad. Ik ben er supertrost op dat we een nieuwe plek voor de Leo Kannerschool hebben gevonden. Als docent weet ik als geen ander hoe belangrijk de randvoorwaarden zijn voor goed onderwijs, zeker voor deze kwetsbare leerlingen.
Het is ontzettend moeilijk om in Oegstgeest een betaalbaar huis te vinden. Ik vind het schandalig dat er al jaren geen nieuwe sociale huurwoningen meer gebouwd zijn. Gelukkig heb ik samen met de omwonenden kunnen werken aan een bestemmingsplan voor Nieuw Rhijngeest Zuid. Hier komen meer dan honderd nieuwe sociale woningen en er wordt rekening gehouden met de wensen van de omwonenden over de hoogtes die zij direct tegenover zich krijgen. Zonder D66 was dit niet gelukt.

Te vaak heb ik de afgelopen vier jaar gezien dat inwoners worden genegeerd of hun inbreng niet serieus wordt genomen. Ik vind het pijnlijk om te zien hoe hele wijken het vertrouwen in een wethouder verliezen, omdat er niet serieus met hen gesproken wordt. Mensen snappen best dat ze niet altijd hun zin krijgen, maar willen wel serieus gehoord worden. Deze houding van de gemeente leidt tot onnodige rechtszaken en is slecht voor het vertrouwen in het lokale bestuur.

Met de kennis, ervaring en contacten die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd wil ik nu doorpakken. De gemeente moet weer een visie hebben op hoe het dorp er uit ziet en waarom en voor wie. We moeten ons steentje bijdragen aan de woningcrisis, de klimaatcrisis en de kansencrisis, maar we moeten dit samen met onze inwoners doen. Daar wil ik me graag voor inzetten.

Het Bos van Wijckersloot: een prachtig dicht stuk groen midden in het dorp.

Oegstgeest is een prachtige woongemeente waar veel mensen willen wonen. Er zijn prachtige kansen om meer mensen hier in dit mooie groene dorp een woning te laten vinden zonder dat we hier iets voor hoeven in te leveren.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen

  • Een gemeente die weer echt luistert en overlegt met inwoners, verenigingen of ondernemers
  • De bouw van meer woningen voor mensen met een kleine beurs of een speciale zorgbehoefte
  • De gemeente gaat serieus aan de slag met verduurzaming en helpt de inwoners daarbij.

D66 staat voor mij voor de juiste balans tussen individuele vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid. Vrijheid is niet hetzelfde als problemen over de schutting gooien. Een sterke overheid is nodig om te normeren en te zorgen dat iedereen zijn talenten kan ontplooien en kan zijn wie die werkelijk is. D66 is van het eerlijk benoemen van problemen en met een open blik werken aan oplossing.