Elfred Bus

Elfred Bus - Beeld: Gruytphotography

Elfred Bus (1975) is sinds 2014 voor D66 lid van de gemeenteraad in Oegstgeest. Sinds 2022 is Elfred wethouder Ruimte, Wonen & Economie voor D66 Oegstgeest.

  • 48 jaar
  • Hilversum
  • Oegstgeest
  • Hij/hem

Sinds 2010 woon ik met mijn gezin in Oegstgeest. Eerst in Nieuw-Rijngeest en nu de laatste jaren in Haaswijk. Ik ben hier komen wonen vanwege de mooie woonlocatie die Oegstgeest is met strand en stad dichtbij, maar ook vanwege de mooie herinneringen die er vanuit de familie bij Oegstgeest al waren. Met vier kinderen maken we natuurlijk intensief gebruik van alles wat Oegstgeest en de regio te bieden hebben aan scholen, sportverenigingen en andere voorzieningen.

Ik krijg energie van alle contacten in het dorp, maar ook van een stevig debat in de politieke arena. Daarom zet ik me graag in voor onderwerpen waar vanuit onze inwoners hard aan getrokken wordt, zoals de sportverenigingen of het dorpscentrum. Als fractievoorzitter neem ik graag het initiatief om het eigen politieke geluid van D66 stevig te brengen en de verbinding te maken met de andere politieke partijen en de inwoners van ons mooie dorp.

Open voor samenwerking, werk maken van duurzaamheid, goed onderwijs en goed zorg, maar vooral ook een geluid waarmee we de uitdagingen samen met onze inwoners oppakken. Zeker dit laatste blijkt voor het huidige college niet vanzelfsprekend, bijvoorbeeld bij het traject rond De Geesten waar inwoners en gemeente soms recht tegen over elkaar stonden. Daarnaast zijn de laatste jaren veel noodzakelijke investeringen vertraagd waardoor ons groen, onze bruggen en onze schoolgebouwen wegzakken naar een zorgelijk niveau. Hier ligt in mijn ogen voor D66 een grote rol waar ik vol voor ga de komende jaren. Een rol waarin we met iedereen op een normale manier in gesprek gaan, duidelijk zijn over de uitdagingen die we hebben en vooral waarin we een betrouwbare partner zijn in de regio, maar vooral voor onze inwoners. Een rol waarin we regie pakken op projectontwikkelaars en durven investeren in onze voorzieningen.