Meedoen in Oegstgeest

Beeld: Sander Nubé

Schone lucht, goed werk, voldoende bewegen, sociale contacten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. Voorkomen dat mensen ziek worden is ten slotte het beste medicijn voor een vrije samenleving. Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. Als we mensen helpen die het nodig hebben. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.

D66 streeft naar een samenleving waarin ieder mens de vrijheid en de kansen heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Dat betekent dat we altijd kijken naar wat mensen zelf kunnen, al dan niet met ondersteuning vanuit de eigen omgeving. Sommige mensen hebben extra hulp nodig om hun talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen, anderen om contacten op te bouwen, om zelfstandig thuis te wonen of om gelukkig oud te worden. Iedereen verdient een goede basis terwijl hij of zij opgroeit, met de ondersteuning die nodig is om te blijven groeien.

D66 staat voor een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Mensen hebben soms zorg of extra ondersteuning nodig vanwege een beperking, ouderdom of psychische problemen. We kiezen voor goede zorg en ondersteuning voor iedereen. Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit dat goede, toegankelijke en betaalbare zorg letterlijk van levensbelang is. Zorg is grotendeels de verantwoordelijkheid van het Rijk. Toch kan de gemeente hier iets aan toevoegen. Regionaal als het moet, maar bij voorkeur lokaal. D66 wil dat de gemeente zich hiervoor concentreert op de wijken en de organisatie van wijkverenigingen stimuleert. D66 wil dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij, van jong tot oud, als je zorg nodig hebt of niet en als je nieuw bent in Nederland. Gelijke kansen, laagdrempelige zorg en ondersteuning op maat zijn onze uitgangspunten.

Gelukkig groeien de meeste kinderen veilig op in een gezin waarin ze de kansen krijgen die ze nodig hebben. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. De meeste problemen kunnen effectiever binnen de omgeving aangepakt worden. In geval van serieuze problemen moet professionele hulp geboden worden. D66 wil dat de gemeente actief contact gaat opbouwen met de huisartsen in onze gemeente om problemen vroeg te signaleren en accuraat inzicht te hebben in de hulpbehoefte. Door preventie en vroege signalering kunnen met lichte zorg zwaardere problemen voorkomen worden.

D66 zet in op wijken waar mensen oog voor elkaar hebben en bevordert de leefomgeving van ieder. Oegstgeest kent straten en parken die uitnodigen om erdoorheen te lopen en te fietsen, elkaar te ontmoeten en te sporten. Ook voor volwassenen geldt dat sport, het verenigingslidmaatschap en cultuur bereikbaar moet zijn voor iedereen. De gemeente moet open staan voor initiatieven van de inwoners en daarvoor middelen reserveren.

Ook in Oegstgeest wonen gezinnen die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering, zijn er mensen met een laag inkomen en maken gezinnen gebruik van schuldhulpverlening. Wij vinden dat werk de beste manier is om armoede en problematische schulden aan te pakken. Tegelijkertijd komen er steeds meer werkende armen, bijvoorbeeld in éénoudergezinnen of als zzp’ers met flink wisselende inkomsten. D66 vindt dat ondersteuning beter toegankelijk en vindbaar moet zijn voor alle inwoners. Problematische schulden kunnen voorlopers zijn van uitkeringen en hogere zorgkosten; we hebben er dus allemaal belang bij om met compassie actief mensen tegemoet te komen.

Het leven verandert als de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Waar de een geniet van het leven, heeft een ander hierbij extra ondersteuning nodig. Mensen ontmoeten gaat soms niet meer vanzelf, een alternatief voor de werkomgeving moet worden gezocht of soms is de gang naar de sportvereniging niet meer vanzelfsprekend. D66 zet in op ontmoetingsplekken voor ieder. Ook hier geldt dat we inzetten op een gemeente die actief luistert en acteert op initiatieven van inwoners zelf.

Wij zien dat ouderen vaker in hun huis blijven wonen omdat een redelijk alternatief niet voor handen is. D66 wil dat iedereen in staat wordt gesteld zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen. Dat daarbij een beroep wordt gedaan op mantelzorgers, is inmiddels gemeengoed. De zorg voor mantelzorgers moet een punt van aandacht blijven.

Wij zien dat ouderen vaker in hun huis blijven wonen omdat een redelijk alternatief niet voor handen is. D66 wil dat iedereen in staat wordt gesteld zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen. Dat daarbij een beroep wordt gedaan op mantelzorgers, is inmiddels gemeengoed. De zorg voor mantelzorgers moet een punt van aandacht blijven.

D66 zet in op wijken waar mensen oog voor elkaar hebben en bevordert de leefomgeving van ieder. Oegstgeest kent straten en parken die uitnodigen om erdoorheen te lopen en te fietsen, elkaar te ontmoeten en te sporten. Ook voor volwassenen geldt dat sport, het verenigingslidmaatschap en cultuur bereikbaar moet zijn voor iedereen. De gemeente moet open staan voor initiatieven van de inwoners en daarvoor middelen reserveren.

Gelukkig groeien de meeste kinderen veilig op in een gezin waarin ze de kansen krijgen die ze nodig hebben. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. De meeste problemen kunnen effectiever binnen de omgeving aangepakt worden, maar bij serieuze problemen moet professionele hulp geboden worden.

Wij zien dat ouderen vaker in hun huis blijven wonen omdat een redelijk alternatief niet voor handen is. D66 wil dat iedereen in staat wordt gesteld zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen. Dat daarbij een beroep wordt gedaan op mantelzorgers, is inmiddels gemeengoed. De zorg voor mantelzorgers moet een punt van aandacht blijven.

D66 zet in op wijken waar mensen oog voor elkaar hebben en bevordert de leefomgeving van ieder. Oegstgeest kent straten en parken die uitnodigen om erdoorheen te lopen en te fietsen, elkaar te ontmoeten en te sporten. Ook voor volwassenen geldt dat sport, het verenigingslidmaatschap en cultuur bereikbaar moet zijn voor iedereen. De gemeente moet open staan voor initiatieven van de inwoners en daarvoor middelen reserveren.

Gelukkig groeien de meeste kinderen veilig op in een gezin waarin ze de kansen krijgen die ze nodig hebben. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. De meeste problemen kunnen effectiever binnen de omgeving aangepakt worden, maar bij serieuze problemen moet professionele hulp geboden worden.

Toont 3 van 3