Alle ouderen doen mee

Wij zien dat ouderen vaker in hun huis blijven wonen omdat een redelijk alternatief niet voor handen is. D66 wil dat iedereen in staat wordt gesteld zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen. Dat daarbij een beroep wordt gedaan op mantelzorgers, is inmiddels gemeengoed. De zorg voor mantelzorgers moet een punt van aandacht blijven.

Standpunten Welzijn en Zorg

  • Oegstgeest wil een dementievriendelijk gemeente zijn. Inwoners met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Een training ‘Omgaan met dementie’ wordt voor iedereen gratis beschikbaar.
  • D66 wil dat de gemeente plekken aanwijst waar levensloopbestendig wonen centraal staat. Samen met zorg- en welzijnswerk en woningcorporaties kijken we wat nodig is om daar gezond en veilig oud te worden.
  • Eenzaamheid onder bijvoorbeeld ouderen wordt bestreden. Er moeten meer plekken en activiteiten komen waar mensen van alle generaties elkaar kunnen ontmoeten. Hierbij werken we samen met sociale partners als bibliotheken en culturele instellingen.