College mist kans voor een groene en sociaal Hofbrouckerpark

D66 betreurt de gang van zaken die nu gaande is in het Hofbrouckerpark. Helaas blijkt dat het College er niet in is geslaagd om fatsoenlijk regie te voeren op dit gebied. In plaats van samen met de bewoners, omwonenden en belanghebbenden te werken aan een plan dat wel recht doet aan het gebied en aan de behoefte aan zorgwoningen, heeft het College alleen geprobeerd om een minimale verbetering aan het plan van de ontwikkelaar te doen.

De witte huisjes

Het Hofbrouckerpark is al vele jaren een belangrijke groen gebied in het midden van Oegstgeest. In dit prachtige park staat een aantal kleine huisjes, daar ooit neergezet als bejaardenwoningen met een sociaal oogmerk. Helaas hebben deze huisjes al jaren geen sociale functie meer. Ze zijn opgekocht door een belegger die een vergunning heeft gekregen om ze als gewone woningen te verhuren, inplaats van de zorgwoningen die het volgens het bestemmingsplan zijn. Ze zijn ondertussen ook zodanig verbouwd dat ze onaantrekkelijk zijn geworden voor ouderen of zorgbehoevenden,  levensloopbestendigheid is ver te zoeken.
De huisjes liggen vlak bij zorgcentrum Hofwijck en dit maakt ze in potentie heel geschikt als woonplaats voor mensen met een forse zorgindicatie. Daarvoor moeten ze echter wel verbouwd worden. Als D66 hebben wij ons precies hiervoor ingezet. Wij willen een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met een zorgindicatie op deze plek. Daarmee doen we recht aan waarvoor we deze huisjes ooit gebouwd hebben en voorzien we in een grote behoefte in Oegstgeest.
De plannen van de projectontwikkelaar voldoen hier totaal niet aan. Die wil 144 woningen in 4 woontorens, totaal ongepast in dit park. Gelukkig heeft de gemeenteraad zich unaniem tegen dit scenario uitgesproken.

Gebrek aan regie College

VVD, CDA, HvO en Lokaal hebben ervoor gekozen deze huisjes om te gaan zetten naar ‘normale’ woningen. Dit betekent het enorm spekken van de kas van de ontwikkelaar ten kosten van maatschappelijke baten. D66 betreurt dit enorm. Door slechte regie van het College laten we nu een prachtige kans liggen. Wij geloven dat er nog steeds een oplossing mogelijk is die recht doet aan het park, de belangen van de huidige bewoners en kan bijdragen aan woonruimte voor mensen met een zorgbehoefte die graag in Oegstgeest willen blijven wonen.