Verduurzaming stimuleren

Verduurzaming leent zich niet voor een traditionele kosten-batenanalyse. Rendement en terugverdienvermogen zijn niet in staat om waar het echt om gaat bij vergroening en verduurzaming te bevatten. De gemeente moet keuzes maken die op de lange termijn voldoende impact hebben en op korte termijn financierbaar zijn.

Standpunten voor Onze Toekomst

  • Inwoners en ondernemers kunnen met goedkope leningen uit een Revolverend Energie Fonds hun woning of bedrijfspanden verduurzamen met bijvoorbeeld woningisolatie, warmtepompen of zonnedaken. Aanvragers die dit zonder dergelijke leningen niet kunnen doen krijgen voorrang bij dit fonds. Voor de minder draagkrachtige inwoners komen er extra middelen beschikbaar om in energiebesparing te investeren. Zo kunnen we tegelijkertijd energiearmoede bestrijden en verduurzamen.
  • Bij nieuwbouw of herstructureringsprojecten stelt de gemeente strenge eisen aan verduurzaming en zijn er stimuleringsmiddelen beschikbaar om hogere niveaus dan de eisen te bereiken. Huurders moeten weten waar zij hun verhuurder op kunnen aanspreken op het gebied van verduurzaming, de gemeente speelt hier een rol bij.
  • De gemeente trekt samen met de woningcorporatie op om zo snel mogelijk zo veel mogelijk sociale woningen te verduurzamen. De betaalbaarheid van de woningen voor mensen met lage inkomens blijft hierbij echter het uitgangspunt.
  • Oegstgeest zet volop in op zonne-energie op gevels en daken. Voor windmolens is in Oegstgeest geen ruimte. D66 is kritisch op het plaatsen van zonnevelden in kwetsbare natuurgebieden.
  • De gemeente heeft oog voor de verschillen tussen woningeigenaren (laagbouw) en VvE’s (gestapelde bouw). Verduurzaming van appartementsgebouwen heeft vanwege de VvE structuur een eigen problematiek. Er komt een goede regeling voor het verstrekken van subsidies en leningen aan individuele appartementseigenaren en / of VvE’s. Appartementsgebouwen mogen niet achterblijven bij de verduurzaming.
  • De gemeente bevordert de afstemming tussen platforms van VvE’s en woningcorporaties bij het gelijk laten opgaan van isolatie- en verduurzamingsprojecten van flatgebouwen, om te komen tot kostenbesparing door voldoende schaalvergroting van projecten.