Afval en circulaire economie

Op het gebied van de circulaire economie heeft Oegstgeest een achterstand in te halen. De stijging van de afvalstoffenheffing komt doordat er te veel restafval is, de gemeente heeft hierop te weinig gedaan de afgelopen jaren. Samen met de rest van de Leidse regio moeten we per wijk bepalen wat de beste methode is om de hoeveelheid restafval terug te dringen.

Standpunten voor Onze Toekomst

  • Oegstgeest moet snel toewerken naar 30 kg restafval per inwoner per jaar. Bij de flats in het dorp komen GFT-afvalinzamelpunten en met de regio zoeken we per wijk naar optimalisatiemogelijkheden.
  • Oegstgeest heeft een door burgers georganiseerde kringloopwinkel, de SOEK, deze vervult een belangrijke rol in het hergebruiken van spullen. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit soort initiatieven op het gebied van de circulaire economie.