Duurzame mobiliteit & Schiphol

Duurzame mobiliteit beperkt zich niet tot het openbaar vervoer. We zetten in op fossielvrije en gedeelde vervoersmodaliteiten. Kleinschalig elektrisch (fiets-)vervoer voor onder andere bedrijven wordt zoveel mogelijk
ondersteund.

Standpunten voor Onze Toekomst

  • D66 streeft naar minder verkeerslawaai, minder verkeersdrukte en het verhogen van de verkeersveiligheid in Oegstgeest.
  • Het achterstallig onderhoud aan bruggen en wegen wordt opgepakt.
  • Het fietsverkeer krijgt nadrukkelijk meer voorrang, vooral rondom scholen en sportverenigingen. Fietsmobiliteit moet bevorderd worden en het moet binnen de Leidse regio altijd makkelijk zijn om de fiets naar een bestemming te pakken. Hiervoor is samenwerking met de regio een must.
  • Aan de rand van de gemeente plaatsen we ‘pakketmuren’ waar 24/7 pakjes gehaald en gebracht kunnen worden om verkeersdrukte in het centrum tegen te gaan. In Oegstgeest komen meer laadpalen voor elektrische (deel)auto’s en samen met de winkeliers kijken we of laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen de aantrekkelijkheid van de winkelstraten kunnen vergroten.
  • Oegstgeest spreekt zich uit tegen een verdere uitbreiding van Schiphol en vóór een krimp van de totale hoeveelheid vluchten, vooral in de nacht. Schiphol zorgt voor te veel geluidsoverlast in ons dorp, met name in de nacht. De hoeveelheid vliegbewegingen is te hoog en dit is schadelijk voor de woonkwaliteit en de volksgezondheid. Oegstgeest maakt zich in bestuurlijke overleggen en formele zienswijzen hard voor de belangen van de huidige en toekomstige inwoners. Wonen gaat hierbij boven vliegen. Een tweede Kaagbaan is overbodig en verplaatsing van vluchten is ongewenst en belemmert woningbouw in onze regio.
  • De gemeente investeert in extra meetpunten om de hoeveelheid geluidshinder in kaart te brengen en werkt hierbij samen met lokale initiatieven zoals Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder. We dringen bij het Rijk aan op wetenschappelijk verantwoorde, heldere en handhaafbare normen voor de uitstoot van geluid en schadelijke stoffen door de luchtvaart. Als eerste moet er een lokale hindernorm komen die individuele rechtsbescherming biedt.
  • De ontsluiting van Poelgeest met de brug naar Leiden en het afronden van de ontsluitingen van Nieuw-Rhijngeest worden snel gerealiseerd.