Richting een aardgasloos Oegstgeest

De enorme schommelingen in de gasprijzen deze winter laten zien dat we vaart moeten maken met alternatieven voor aardgas. De kosten hiervoor moeten evenredig verdeeld worden, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Standpunten voor Onze Toekomst

  • De gemeente werkt toe naar een aardgasloos Oegstgeest in 2050 en zet daarvoor onder andere in op een open regionaal warmtenet dat gevoed wordt vanuit verschillende lokale bronnen. We toetsen hierbij op uitstoot van CO2 en betaalbaarheid voor gemeente en inwoners. We ernaar streven om 100% van de opbrengsten van lokale energiecoöperaties terug te laten vloeien naar de plaatselijke gemeenschap.
  • Een regionale warmtenet is in handen van een publieke netbeheerder en met keuzevrijheid voor de eindgebruiker. Nieuwe warmteleveranciers kunnen zich hierbij laagdrempelig aansluiten. D66 ziet geen rol voor de warmwaterpijpleiding WarmtelinQ+ uit de Rotterdamse haven in onze lokale warmtevoorziening.
  • Voor wijken die ongeschikt zijn voor warmtenetten zoeken we naar alternatieven zoals volledige elektrische oplossingen of een mogelijke rol voor groene waterstof.