Oog voor Elkaar

Met ons rijke verenigingsleven, brede aanbod aan scholen en mooie groene openbare ruimte bieden we de Oegstgeester jeugd een goede start in het leven.

Standpunten Jeugd, Onderwijs, Sport en Cultuur

  • De gemeente moet kinderarmoede in Oegstgeest bestrijden, niemand zou in armoede moeten opgroeien. Om ieder kind een eerlijke kans te geven, is bijvoorbeeld een goede tegemoetkoming voor studiefaciliteiten als laptops en tablets van groot belang.
  • De gemeente werkt actief samen met scholen aan een (sociaal) veilige omgeving en heeft daarbij aandacht voor de prestatiedruk en preventie met het oog op de jeugdzorg. Kinderen moeten de ruimte krijgen om hun eigen identiteit te ontdekken. Scholen en sportverenigingen moeten hiervoor een veilige omgeving bieden. Inclusief onderwijs is het uitgangspunt en daarbij past het dat scholen discriminatie, bijvoorbeeld op basis van seksuele identiteit, niet tolereren.
  • Kinderen die niet meekomen op het taalniveau van hun leeftijdsgenoten krijgen ondersteuning.
  • D66 is er voor dat verenigingen bijdragen aan de integratie en ook de ontspanning van statushouders. De gemeente ondersteunt dit.