Bestemmingplan De Geesten vastgesteld

Op 25 november heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingplan Wilhelminapark en Geesten goedgekeurd. Na een lang en intensief traject heeft D66 vol overtuiging voor dit bestemmingsplan gestemd, waarmee eindelijk een duurzame toekomst voor dit beeldbepalende gebied gegarandeerd is.

De raad is lang bezig geweest met dit proces en er zijn onderweg de nodige dingen misgegaan. D66 vindt dat de gemeente op een betere manier inwoners bij dit soort projecten moet betrekken. Verrassingen moeten voorkomen worden, want inwoners hebben het recht te weten waar ze aan toe zijn. D66 vindt dat dit plan nu door moet gaan. Er hadden dingen beter gekund, maar het eindresultaat is goed. Wij hopen dat we in de volgende raadsperiode verder kunnen gaan met ontwikkeling van Overgeest, het gebied rond het huidige ARQ ’45 en de tijdelijke opvang voor statushouders. In Endegeest zal geen woningbouw komen, hooguit zorgwoningen. In het gebied Overgeest hopen wij duurzame woningen te kunnen realiseren voor doelgroepen die in Oegstgeest moeilijk aan een woning kunnen komen.

Dit bestemmingsplan regelt drie belangrijke zaken in het Endegeest gebied.

Leo Kanner

Er komt een nieuw plek voor de Leo Kannerschool. Deze school, voor kinderen met zware vormen van autisme en leerproblemen, zal in de oude Julianaschool komen die de gemeente gaat kopen. De Leo Kannerschool wacht al heel lang op een nieuwe plek. Met dit besluit regelen wij een goed schoolgebouw voor deze kwetsbare kinderen.

Parkachtige structuur

Het gebied rond Endegeest en het Bos van Rhijngeest is een prachtig stuk groen in het dorp. Met dit bestemmingsplan wordt dit groen beter beschermd en de bestaande grote parkeerplaats vergroent. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wie het groen gaat onderhouden en we regelen een groene en rustige omgeving voor de cliënten van Rivierduinen en de leerlingen van de Leo Kannerschool.

Kasteel Endegeest

Het kasteel Endegeest is een rijksmonument en veel andere gebouwen zijn gemeentelijke monumenten. Met dit bestemmingsplan kunnen het kasteel en de gebouwen weer een nieuwe gebruiker krijgen. Dit betekent dat er weer iemand verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze monumenten. Zo blijven deze mooie panden voor het dorp behouden.