Sport & Gezondheid

Buiten schooltijd kunnen kinderen in Oegstgeest bij de verschillende verenigingen sporten. De gemeente werkt intensief
samen met de clubs aan het optimaal inzetten van terreinen en materialen. Sport moet voor iedereen, jong en oud
toegankelijk zijn.

Standpunten Jeugd, Onderwijs, Sport en Cultuur

  • Oegstgeest behoudt een eigen zwemvoorziening. De gemeente ondersteunt een brede keuzemogelijkheid aan sporten bij sportverenigingen en publiek toegankelijke sportfaciliteiten.
  • De gemeente versterkt de samenwerking tussen scholen en sportclubs zodat kinderen met verschillende sporten in aanraking komen. Zo geven we met sportclubs actief invulling aan het sportakkoord en stimuleren we sportclubs om sportmateriaal voor breed gebruik beschikbaar te stellen.
  • Samen met inwoners en organisaties werken we toe naar een rookvrije generatie.