Onderwijshuisvesting & Ondersteuning

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Oegstgeest verdienen een gelijke kans op zo goed mogelijk, passend en eigentijds onderwijs. Iedereen moet talenten kunnen ontwikkelen.

Standpunten Jeugd, Onderwijs, Sport en Cultuur

  • De gemeente gaat proactief samen met scholen, ouders, verenigingen en natuurlijk de jongeren aan de slag met een lokale agenda om het onderwijs verder te ondersteunen en versterken.
  • Oegstgeest investeert in de kwaliteit van de onderwijshuisvesting, zoals op korte termijn in de gebouwen van de Leo Kanner en de Gevers Deutz Terwee. Scholen worden geholpen met kennis en middelen om hun gebouwen te verduurzamen, effectief te ventileren en hun terrein te vergroenen. Daarmee draagt de gemeente bij aan een goede leeromgeving en zo aan het beter functioneren van scholen en leerlingen.
  • Waar mogelijk heeft het de voorkeur om de basisschool samen met de voorschoolse educatie, de peuterspeelzaal en de opvang op één locatie te hebben. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verkeersveiligheid rondom scholen om iedereen veilig te voet of op de fiets naar school te laten komen.
  • Het project ‘De kindergemeenteraad’ met de basisscholen blijft bestaan.