Cultuur

Jongeren hebben genoeg mogelijkheden om de deur uit te gaan
en zich te vermaken. Er is ruimte voor andere activiteiten en aandacht voor culturele vorming. De bibliotheek is laagdrempelig toegankelijk voor jongeren als een plek om boeken te lenen, te studeren of om een cursus te volgen. Muziek- en cultuuronderwijs worden gestimuleerd en evenementen als de poldercross of de viering van Koningsdag versterken onze gemeenschapszin.

Standpunten Jeugd, Onderwijs, Sport en Cultuur

  • In Oegstgeest is culturele vorming voor alle kinderen toegankelijk. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met lokale kunstenaars. We realiseren plekken in het dorp waar lokale kunstenaars hun werk kunnen laten zien.
  • Een moderne bibliotheek is voor iedereen toegankelijk om boeken te lenen, informatie te zoeken, cursussen te volgen, mensen te ontmoeten, te studeren en te leren coderen.
  • De gemeente stimuleert de mogelijkheden om muziekonderwijs te volgen.
  • D66 is voor het beschikbaar stellen van bestaande culturele instellingen als ontmoetingslocatie waar verschillende activiteiten voor jongeren georganiseerd kunnen worden, zoals gametoernooien, spelmiddagen, debatavonden, enz.