Woningbouw en verruiming winkeltijden

Tijdens de raadsvergadering van 30 november zijn er besluiten genomen over de woningbouwplannen in vijf kernen en zijn de winkeltijden verruimd. De motie van D66 om te kijken of een inwoner betrokken kan worden bij de onderzoeken van de rekenkamer werd ook unaniem aangenomen.

Woningbouw plannen goedgekeurd

De raad heeft unaniem ingestemd met de gemeentelijke woningbouwplannen in Didam, Zeddam, Beek, Kilder en Stokkum. Toch zijn er mede dankzij D66 een aantal aanpassingen gedaan. De plannen worden niet vastgesteld, maar ter kennisgeving aangenomen. Dat geeft de wethouder de ruimte nog aanpassingen te doen richting het ontwerp bestemmingsplan. Ook zal hij proberen de plannen nog te gaan optimaliseren, zodat de kosten mogelijk lager gaan uitvallen. Voor de locatie Beek en Zeddam zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor de zorgen die de omwonenden hebben. Die zorgen moeten worden meegenomen in de verdere uitwerking. En specifiek voor Zeddam is nu het uitgangspunt 50 woningen en niet de aantallen uit het gepresenteerde plan. Dat doet recht aan de aankondiging dat er tussen 40 en 50 woningen gebouwd zouden worden.
In de raad is constructief overleg met elkaar geweest om er gezamenlijk uit te komen en we door kunnen met de plannen. D66 heeft daarbij ook water bij de wijn gedaan, door toch in te stemmen met de locaties Beek en Zeddam, ondanks de bezwaren. Wel heeft D66 duidelijk aangegeven dat er juridische procedures te verwachten zijn. D66 heeft een verbindende rol gespeeld om alle moties en amendementen samen te voegen tot een wijziging, die door de hele raad gedragen werd.

Winkels open op zondag

D66 heeft al jaren gepleit voor verruiming van de winkeltijden, zodat winkels ook op zondagochtend op kunnen. Daar was jaren geen meerderheid voor, nu komt het college zelf met het voorstel de winkeltijden te verruimen. D66 juicht dit toe. Winkels mogen voortaan ook op zondag open tussen 8 en 20.00 uur. Het is aan de ondernemer zelf om daar gebruik van te maken. Het voorstel werd met meerderheid van de stemmen aangenomen.

Nog meer succes D66

De motie van D66 om te kijken of een inwoner betrokken kan worden bij de onderzoeken van de rekenkamer werd ook unaniem aangenomen. Voor D66 is dit een van de manieren om inwoners te laten participeren en te betrekken bij het werk van de raad. De “burgerwisselspeler” kan een inhoudsdeskundige zijn of juist iemand uit een specifieke doelgroep.