Voor wie gaan we kiezen?

Gemeente Montferland moet een regiokeuze maken

Tijdens de oordeelsvormende sessie op 12 januari 2023 heeft de gemeenteraad van Montferland met elkaar gesproken over de regiokeuze die voor ligt. D66 heeft daar ingestoken met de volgende inbreng:

“We praten vanavond over de toekomst van de gemeente Montferland en dan specifiek over de keuze binnen welke regionale samenwerkingsverband we verder willen gaan.

Het college, ons dagelijks bestuur, vraagt ons om een keuze te maken maar wat doet het college om ons te overtuigen van hun keuze om aan te sluiten bij de Achterhoek? En maakt het college wel echt een keuze in dit raadsvoorstel?

Hoe kan ik als raadslid en kunnen wij als raad een besluit nemen als we niet alle gegevens hebben, niet weten wat de consequenties zijn van de voorgestelde keuze? Kosten worden pas na ons besluit in beeld gebracht, dat lijkt mij de omgekeerde wereld. Pas na ons besluit gaat dit college het gesprek aan of de Achterhoek ons als aspirant lid wil toelaten, wat de voorwaarden dan zijn en of zij willen of kunnen voldoen aan de eisen dit het college stelt aan het instappen in de regio Achterhoek. Ook dat lijkt ons de omgekeerde wereld. En daarnaast spreekt het raadsvoorstel ook nogsteeds over samenwerking in de Liemers. Hoe zit dat dan? Kost ons dat geld en hoe voorkomen we dan dat het beeld blijft ontstaan dat we van twee walletjes eten?

Kunnen we dezelfde hoeveelheden woningen blijven bouwen, kunnen we economisch blijven ontwikkelen, kunnen we de bedrijvigheid die we ambiëren waarmaken en wat zijn uiteindelijk alle incidentele en structurele kosten van deze keuze? Kunnen we nog steeds profiteren van de regiodeals die zijn afgesloten binnen de regio Arnhem-Nijmegen en waar Montferland nadrukkelijk ook in benoemd staat? Niets van dit alles wordt ons duidelijk gemaakt door dit college in het voorliggende voorstel.

Uit de rapportage van Rijnconsult blijkt in ieder geval dat er goed onderzocht is, data verzameld en onze inwoners en allerlei andere belanghebbenden hebben kunnen meedenken en meepraten. Of je het nu wel of niet eens bent met de eindconclusie. Nu wordt er volledig gedraaid door het college, maar er zit geen enkele onderzoek achter, geen data, geen participatie, niets. Alleen maar gevoel: een groene vlag, emotie en een wervend verhaal van het bestuur van de Achterhoek tijdens de beeldvormende sessie.
Het gaat D66 niet om welke regio, maar om het nemen van een verantwoord besluit. Daarvoor wij als raadsleden gekozen en daar mogen de inwoners op vertrouwen.

Wat onze inwoners mogen verwachten is dat wij een besluit nemen waar we goed over nadenken en de consequenties in ogenschouw nemen. Het gaat er dus niet om dat we ons verbonden voelen met de groene vlag of dat we qua cultuur beter bij een regio passen. Het gaat ons om de vraag: Met welke consequenties zadelen we onze opvolgers op en is dat verantwoord?

Het gaat nu om een keuze die voor de ontwikkeling van Montferland op de LANGE TERMIJN goed is. Dit vraagt om verstand boven gevoel.

Op dit moment is het rapport van Rijnconsult voor ons het enige feitelijke document en begrijpen wij het advies wat zij schrijven. En als wij binnen de regio Arnhem-Nijmegen blijven, dan hoeven er ook geen ingewikkelde reparatie trajecten gedaan worden met betrekking tot huidige samenwerkingsverbanden en zijn wij een betrouwbare partner in de regio.

Als wij van u antwoorden kunnen krijgen en ons kunt overtuigen met steekhoudende argumenten dat het anders moet dan de huidige situatie, dan kunnen wij als D66 ook een zorgvuldige afweging maken voor de beste keuze op lange termijn.”


D66 dient extra vragen in

Om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van de keuze voor de regio heeft D66 voorafgaand aan de oordeelsvormende vergadering vragen ingediend, waar het college schriftelijk op heeft geantwoord.
Deze zijn te vinden via https://montferland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ec41fd34-e63a-4d79-b2a4-226dd7c17780?documentId=9ab850e4-7988-4956-920d-8ac15ec849dd&agendaItemId=e38a0622-6d1f-4ac0-be5d-90543fc909f9
Na de oordeelsvorming heeft D66 opnieuw vragen ingediend.