Oproep aan college om vluchtelingen te helpen

We maken een macabere week mee in de Europese geschiedenis. Onze gedachten zijn bij de Oekraïners, die wij zo goed als we kunnen willen helpen. D66 Montferland stuurde daarover een brief aan het college.

Vrede en vrijheid

Poetin kiest na intimidatie en destabilisatie nu voor geweld en bloedvergieten in de Oekraïne. Onze gedachten zijn bij de Oekraïners, die wij zo goed als we kunnen willen helpen. In een week als deze is het diep voelbaar wat een zegen het is om in vrede en vrijheid te leven en wat een kwaad het is dat het sommigen zo bruut wordt ontzegd.

Solidair met Oekraïners

We horen allemaal de berichten van Oekraïners in nood. Ook in Nederland. Truckers, arbeidsmigranten, vakantiegangers, mannen, vrouwen en kinderen die niet terug kunnen naar hun huis, niet bij hun geld kunnen en een onzekere toekomst tegemoet gaan. Hun verdriet is enorm. Gelukkig is de bereidheid in de wereld om de Oekraïners te helpen groot, zo ook in Nederland.

Oproep aan de gemeente

Daarom verzoekt D66 Montferland het college van burgemeester en wethouders dringend om binnen Montferland:

  • Oekraïners in nood met raad en daad bij te staan en daarvoor alles te doen wat binnen haar invloedssfeer ligt;
  • Zo snel mogelijk voorbereidingen te treffen om opvangplekken geschikt te maken voor vluchtelingen en deze actief aan te bieden aan het ministerie;
  • Partijen en initiatieven die bij de opvang of ondersteuning betrokken willen worden in kaart te brengen en te ondersteunen;
  • De raad te blijven informeren over de voorbereidingen.


Want in Montferland laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.